Sabtu, 16 Mei 2009

Perbahasan Berkenaan "إذا صح الحديث فهو مذهبي "


Beberapa hari saya tidak menulis, mungkin agak sibuk dengan persediaan peperiksaan yang semakin hampir. Teringin juga jari-jari ini memetik butang key board menulis semula . Tambahan pula semenjak akhir-akhir ini, golongan “mujtahid jadi-jadian” semakin ramai menceburi bidang penulisan ini. Semakin mereka menulis, semakin saya risau melihat masyarakat yang tertipu dengan gaya bahasa yang mereka gunakan seolah-olah menampakkan bahawa mereka benar-benar orang yang berkelayakkan di dalam memperkatakan tentang permasalahan hukum-hakam. Pelbagai pendapat digunakan oleh mereka demi mempertahankan pendapat-pendapat yang boleh kita klasifikasikan sebagai “menegakkan benang yang basah”.

Kalam para ulama Mujtahid yang sering kita dengar seperti :


 • إذا صح الحديث فهو مذهبي
 • لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي
 • لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الأوزاعي و لا غيرهم و خذ الأحكام من حيث أخذوا

Pendapat-pendapat para Imam Mujtahid ini sering disalah gunakan oleh golongan yang gemar mendakwa-dakwi sebegini.Kalam pertama yang bermaksud (( Jika sahih sesebuah hadis maka itulah mazhabku)) digunakan oleh golongan ini dengan mengatakan bahawa, jika kita berjumpa sebuah hadis yang sahih dan mendapati hadis tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Mujtahid ( Abu Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum), maka dahulukan hadis yang sahih kerana ini juga merupakan pendapat sebahagian para Imam tersebut.

Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam muqaddimah Majmu’ Syarah Muhazzab:
“ Memang benar al-Imam Syafie menyebutkan :

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و دعوا قولي

Maksudnya: Jika kamu semua (para ulama) mendapati di dalam kitab yang aku tulis menyalahi Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam maka keluarkan pendapat kamu semua dengan Sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku.”

Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan lagi bahawa: Kata-kata Imam Syafie tersebut bukanlah bermaksud sesiapa sahaja yang menjumpai hadis sahih maka terus mengatakan bahawa ianya merupakan mazhab Imam Syafie itu sendiri.Malah beramal dengan zahir kalam itu semata-mata. Bahkan sebenarnya kalam al-Imam Syafie tersebut ditujukan kepada para ulama yang telah sampai kepada peringkat ijtihad di dalam mazhab seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini(rujuk Muqaddimah Majmu’ ). Syarat untuk para yang beramal dengan kalam Imam ini ialah mesti tidak meletakkan sangkaan bahawa al-Imam Syafie radhiyallahuanhu tidak berjumpa dengan hadis ini atau tidak mengetahui bahawa hadis ini tidak Sahih. Syarat ini tidak akan dapat disempurnakan melainkan setelah mengkaji dan mentelaah keseluruhan kitab-kitab karangan al-Imam Syafie , kitab-kitab para ulama Syafieyah yang lain dan yang seumpama dengannya. Inilah merupakan syarat yang agak sukar untuk dipenuhi. Hanya sedikit yang dapat menyempurnakan syarat ini.

Maksud kalam al-Imam Nawawi sangat jelas. Agak menghairankan kita, golongan yang mendakwa kalam al-Imam Syafie kadang-kadang bertentangan dengan hadis ini merupakan dakwaan yang ternyata menyimpang. Bahkan kitab-kitab al-Imam Syafie mereka tidak memahaminya dengan baik (maksudnya memerlukan penguasaan bahasa Arab yang tinggi kerana al-Imam Syafie radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli Bahasa Arab yang hebat), apatah lagi membacanya. Ini sepatutnya yang disedari oleh mereka. Tetapi ego dan bodoh sombong yang menyebabkan mereka tidak mahu memahami pendapat ulama sebegini.

Oleh kerana itulah kita katakan, perlu membaca kitab para ulama dengan para alim-ulama yang benar ilmunya, bukan dengan pembacaan secara persendirian tanpa guru yang membimbing. Akan sesat jadinya. Ini asas pertama yang perlu diperbetulkan oleh mereka. Akhir-akhir ini kita melihat mereka juga belajar dengan guru, tetapi guru yang mengajar pula hakikatnya belajar dengan guru yang tidak belajar dengan ulama yang benar ilmunya,bersih pengambilannya serta jauh daripada pendapat-pendapat yang menyalahi jumhur para ulama.

Kata Imam Nawawi lagi menukilkan kata-kata Imam Abu Amru Ibn Salah rahimahumallah:

Kalam al-Imam Syafie tersebut bukanlah boleh diamalkan dengan zahir luarannya semata-mata,Bukanlah semua ulama yang Faqih (hebat dalam ilmu fiqhnya) beramal secara terus daripada hadis yang dirasakan hujah baginya.”

Kata Imam Abu Amru Ibn Salah lagi: “ Jika seorang ulama bermazhab Syafie tersebut menjumpai sebuah hadis yang menurutnya bertentangan dengan mazhab yang dipegangnya, Maka perlu dilihat semula kepada keahlian orang tersebut. Jika ulama tersebut telah mencapai peringkat Ijtihad (seperti yang kita sebutkan di dalam keluaran yang lepas) maka tiadalah masalah baginya untuk beramal dengan hadis tersebut. Tetapi jika dia masih tidak mencapai tahap Ijtihad dan menyukarkan baginya menemukan sebab-sebab pertentangan hadis tersebut dengan kalam Imam Mazhab @ Mazhab itu sendiri maka bolehlah baginya beramal dengan hadis tersebut jika terdapat seorang lagi Imam Mujtahid Mutlak selain Imam Syafie(seperti Imam Abu Hanifah , Malik, Ahmad dan lain-lain).”

Kata al-Syeikh Wahbi Sulaiman Ghawuji al-Albani hafizahullah(bukan Syeikh Nasiruddin al-Albani) di dalam risalah kecilnya berkenaan kalam tersebut:

Maksud kalam tersebut ialah: Kata para imam , kalam tersebut ditujukan kepada para ulama yang benar-benar berkelayakkan di dalam mengeluarkan hukum.Mereka(yang dibenarkan) adalah merupakan para ulama yang hebat di dalam ilmu hadis. Ini bermakna, jika sahih sesebuah hadis sahih tersebut yang bertepatan dengan syarat-syarat pengambilan sesebuah hadis dan kaedahnya berdasarkan mazhab yang mereka gunakan , maka gunakan hadis tersebut. Bukannya kalam tersebut menyuruh setiap kali membaca hadis yang sahih maka tinggalkan beramal dengan pendapat imam mazhab.

Sebaliknya golongan yang sering mendakwa-dakwi ini, menggunakan pendapat ini dengan luarannya sahaja, bukan maksud sebenar kalam tersebut.

Al-Imam Malik Radhiyallahuanhu menyebutkan kepada para muridnya(yang merupakan para mujtahid) ketika beliau mengeluarkan pendapat di dalam sesebuah hukum, “ Kamu perlu mengkajinya semula, ini kerana ianya merupakan pegangan agama kita.Tiada seorang pun boleh diterima pendapatnya bulat-bulat tanpa perlu dikritik, melainkan pendapat yang dikeluarkan oleh pemilik Maqam yang mulia ini( mengisyaratkan kepada Saidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam).”

Saya ingin bertanya, adakah Imam Malik radhiyallahu anhu bercakap seorang diri ketika tersebut? Atau adakah beliau mengucapkan pendapat tersebut dihadapan orang awam yang tidak mengerti hukum-hakam? Jawapannya tentu tidak sama sekali. Golongan yang dibicarakan oleh al-Imam ialah merupakan kelompok mujtahid. Seolah-olah al-Imam ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahawa mereka juga telah sampai kepada peringkat Ijtihad yang tinggi. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid telah saya terangkan di dalam keluaran yang lalu. Jika syarat sebegini masih tidak jelas, maka bagaimana seseorang tersebut boleh mengaku bahawa dia juga boleh mengeluarkan hukum terus daripada al-Quran dan Sunnah?

Pendapat kedua yang sering digunakan oleh mereka ialah pendapat yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Hanifah radhiyallahuanhu iaitu :

لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي

Maksudnya: Tidak sepatutnya bagi seseorang yang tidak mengetahui dalil yang aku keluarkan untuk berfatwa dengan pendapatku.

Pendapat ini jelas menunjukkan bahawa ianya disebutkan kepada golongan ulama yang benar-benar alim di dalam bidang tersebut. Ini kerana perkataan “ berfatwa” tersebut tidak lain dan tidak bukan semata-mata ditujukan kepada para ulama ahli fatwa,bukannya mujtahid jadi-jadian . Ini perlu difahami dengan baik dan jelas. Perlu juga bagi seseorang tersebut melihat semula kepada syarat-syarat untuk berfatwa yang disusun oleh para ulama . Antara ulama yang menyusun tentang adab-adab fatwa ini ialah al-Imam Abu Qasim al-Soimuri rahimahullah(guru kepada al-Imam Mawardi rahimahullah), al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, dan al-Imam Abu Amru Ibn Salah rahimahullah. Ketiga-tiga kitab ini telah diringkaskan perbahasannya oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dan beliau meletakkan perbahasan tersebut di dalam kitabnya Majmu’ Syarah Muhazzab.

Jika kamu membaca semula syarat-syarat berfatwa dan Mufti, tentulah kamu akan menyedari betapa jauhnya jurang sebenar antara kamu (yang suka mendakwa-dakwi sebegini) dengan para ulama yang benar-benar sampai kepada peringkat mengeluarkan fatwa.Malah al-Imam Nawawi sendiri menyebutkan bahawa bidang fatwa adalah merupakan bidang yang sangat merbahaya diceburi tetapi sangat tinggi kelebihannya(bagi yang layak sahaja).

Al-Imam Malik radhiyallahu anhu menyebutkan:

ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك

Maksudnya: Aku tidak akan berfatwa melainkan selepas disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama bahawa aku benar-benar layak di dalam bidang fatwa ini.
Kalam-kalam sebegini tidak pula dilihat oleh golongan sebegini. Mereka hanya mengambil pendapat-pendapat yang luarannya merupakan suatu kelebihan kepada diri mereka untuk meninggalkan berpegang dengan mazhab itu sendiri. Sedangkan langsung tidak memahami maksud kalam itu sendiri.

Jika kita memahami maksud kalam-kalam yang disebutkan dengan baik maka pendapat Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu juga akan mudah bagi kita memahaminya. Maksudnya Imam Ahmad menyebutkan pendapat tersebut bukanlah untuk orang awam melainkan untuk para ulama yang telah mencapai peringkat Ijtihad.

Al-Allamah Syeikh Muhammad Awwamah hafizahullah menukilkan kalam al-Imam Kairanawi radhiyallahu anhu:

Maksud sebenar kalam al-Imam Syafie (Jika sahih sesebuah hadis maka itulah Mazhabku) dan kalam ulama yang lain yang menyebutkan sedemikian ialah tidak lain selain ingin menunjukkan kepada kita hakikat bahawa kalam yang menjadi hujjah adalah kalam Baginda sallallahu alaihi wasallam bukannya kalam kami(para Imam Mujtahid).Seolah-olah Imam Syafie ingin mengatakan: Jangan kamu menyangka kalam aku adalah hujjah berbanding kalam Baginda Sallallahu alaihi wasallam dan aku juga berserah kepada Allah jika pendapat yang aku sebutkan bertentangan dengan Sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam.”

Hakikatnya, kalam al-Imam Syafie radhiyallahu anhu adalah merupakan sifat tawaddhuk yang ada pada beliau. Mustahil seseorang Imam tersebut akan mengeluarkan sesuatu hukum dengan hawa nafsunya melainkan setelah dikaji secara terperinci dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dan iman yang mendalam.

Oleh sebab itulah al-Imam Ibn Uyainah Radhiyallahuanhu menyebutkan:

الحديث مضلة إلا للفقهاء

Maksudnya: Hadis adalah sesuatu yang mampu menyesatkan seseorang (yang tidak memahaminya) melainkan kepada para fuqaha(ulama).

Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami radhiyallahu anhu menerangkan maksud sebenar kalam al-Imam Ibn Uyainah radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Fatawa Hadisiah mukasurat 521:

“Maksud kalam tersebut ialah Hadis adalah seumpama al-Quran yang mana ianya terkadang merupakan lafaz umum tetapi maknanya khusus, ianyanya juga terdapat Nasakh dan Mansukh, terdapat juga hadis yang tidak diamalkan, dan sebahagiannya jika dipegang dengan zahir maka akan menjadi masalah seperti hadis ينزل ربنا (Allah turun ke Langit pertama disepertiga malam). Jadi maksud sebenar sesebuah hadis tidak akan difahami melainkan diterangkan oleh para ulama.Ini berbeza dengan orang yang tidak mengetahui maksud sebenar hadis tersebut melainkan zahirnya semata-mata, maka akan tersesat jadinya seperti yang berlaku kepada sebahagian ulama terdahulu dan terkemudian seperti Ibn Taimiyah dan pengikutnya”
Bagi menentukan sesebuah hadis sahih tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Mazhab maka perlu bagi mereka-mereka yang berkata sedemikian mempunyai dua perkara:

1. Kuat sangkaannya bahawa Sang Imam tidak menemukan hadis yang dia temui. 2. Orang yang mengatakan sedemikian mestilah seorang yang benar-benar pakar di dalam ilmu rijal Hadis, Matan Hadis, cara-cara berhujah dengan hadis, dan cara mengeluarkan hukum daripada hadis tersebut berdasarkan kaedah yang diletakkan oleh mazhab.
Terdapat 4 marhalah (peringkat ) bagi menentukan adakah benar seseorang tersebut benar-benar pakar di dalam Ilmu hadis.(Marhalah ini saya petik secara ringkas daripada risalah al-Syeikh Wahbi Sulaiman Ghawuji al-Albani hafizahullah ):

Peringkat pertama

Di dalam peringkat ini seseorang tersebut perlulah mengetahui kedudukan perawi hadis tersebut samaada ianya Thiqah, Saduq dan sebagainya. Serta perlu juga memerhatikan hafalan dan kekuatan ingatan perawi tersebut.Perlu mengetahui tentang martabat thiqah, tempat mana yang perlu didahulukan jarah dan ta’dil(nama ilmu di dalam Mustalah Hadis bagi menentukan darjat seorang perawi).Mengetahui tentang bilakah tarikh perawi tersebut meninggal duni dan dari manakah asalnya dan sebagainya. Pendek kata kesemua ilmu yang diterangkan di dalam kitab Mustalah Hadis perlu diketahui secara lumat dan mendalam oleh seseorang tersebut.

Peringkat kedua

Peringkat ini lebih sukar daripada sebelumnya.Setelah seseorang tersebut mengetahui secara mendalam tentang mustalah hadis tersebut maka perlu pula baginya untuk mengkaji secara teliti dan mendalam hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sihah, Sunan, Musnad, Jawami’, Mu’jam, al-Ajza’dan lain-lain kitab hadis bagi mencari sesebuah hadis tersebut adakah benar-benar bertentangan dengan pendapat sang Imam. Perlu juga baginya untuk mengetahui adakah hadis tersebut Mutawatir, Masyhur dan sebagainya. Perlu juga baginya mengetahui adakah hadis tersebut Syaz atau mungkar . Perlu juga baginya mengetahui adakah hadis tersebut marfu’, mauquf atau maqtu’.

Oleh sebab itulah al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah menyebutkan: “ Tidaklah seseorang tersebut dikatakan benar-benar pakar di dalam bidang hadis melainkan setelah kami (para ulama hadis )menulis hadis tersebut dengan 60 keadaan dan dia mampu menerangkan satu persatu hadis-hadis tersebut tentang hukumnya sama ada Syaz, Mungkar, Ma’ruf, Mutawatir, Marfu’, Mauquf, Fard dan Masyhur.”

Peringkat ketiga

Peringkat ini lebih sukar daripada kedua-dua peringkat di atas. Setelah benar-benar melalui kedua-dua peringkat tersebut, maka seseorang tersebut perlulah melihat sama ada hadis yang dikajinya terdapat illah(kecacatan) atau tidak. Illah yang tersembunyi menurut para ulama hadis adalah yang paling sukar ditemukan melainkan oleh ulama-ulama yang benar-benar pakar di dalam ilmu hadis. Ini diketahui dengan jelas oleh sesiapa yang mempelajari ilmu hadis dengan baik.

Peringkat keempat

Peringkat ini adalah yang paling sukar ditemukan melainkan para Mujtahid yang sampai ke peringkat mutlak. Ramai ulama hadis yang sukar mencapai peringkat ini walaupun mereka sudah mencapai ketiga-tiga peringkat sebelum ini. Walaupun mereka menghafal hadis tersebut dan mengetahui segalanya tentang ilmu hadis , tetapi di dalam permasalahan hukum hakam tetap mereka serahkan kepada para fuqaha.

Kerana itulah al-Imam al-A’mash radhiyallahu anhu menyebutkan kepada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu:

يا معشر الفقهاء, أنتم الأطباء ونحن الصيادلة و أنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين

Maksudnya: Wahai para fuqaha, kamu adalah doktor yang mengetahui tentang ubat sesuatu penyakit, manakala kami para muhaddith (ulama hadis) merupakan pemilik ubat tersebut.Manakala kamu wahai lelaki( Imam Abu Hanifah ) , kedua-duanya kamu miliki (sebagai seorang doktor dan sebagai seorang pemilik farmasi).
Maksud kalam al-Imam al-A’mash tersebut ialah para fuqaha mengetahui di manakah sumber pengambilan hukum bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan, manakala para muhaddis akan membekalkan hadis-hadis sebagai sumber pengambilan hukum tersebut. Manakala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mempunyai kepakaran di dalam kedua-dua bidang tersebut(iaitu hadis dan fiqh).

Kesimpulan

Setelah kita perhatikan dan baca dengan teliti perbahasan yang saya tulis ini,jelas lagi bersuluh bahawa menghukumkan sesuatu dengan zahir hadis yang kamu(golongan wahabi) rasakan bahawa ianya bertentangan dengan kalam Imam merupakan suatu tohmahan yang tidak berasas dan tidak mengikut jalur pengajian dan pengkajian yang baik. Perbahasan yang saya buat ini mungkin agak berat bagi sesiapa yang tidak mengetahui istilah-istilah yang digunakan. Jika ada masa, saya akan menerangkannya selepas ini. Tetapi jika “ para mujtahid jadi-jadian” tidak memahaminya maka jelaslah, kamu semua tidak mencapai lagi serendah-rendah martabat tersebut. Maka perlu beristghfar dan memohon keampunan di atas keterlanjuran dan keegoan yang terdapat di dalam diri kamu. Kamu sering mengatakan bahawa kami tidak menggunakan pendapat para ulama mu’tabar. Sila datangkan bukti dan sila sebutkan siapakah ulama-ulama mu’tabar yang meyokong pendapat kamu. Saya menantikan hujah kalian semua.

Sebagai peringatan, jika tidak memahami dengan baik, jangan memandai-mandai ingin mencelah dan menolaknya. Jika ingin menolak hujah yang saya kemukakan datangkan dalil berserta hujah yang ingin kamu kemukakan seperti yang selalu kamu lakukan. Wallallahu a’lam.

Rujukan:

1. Majmu’ Syarah Muhazzab oleh al-Imam Nawawi rahimahullah tahqiq Syeikh al-Allamah Najib Muti’ie .Cetakan Darul A’lam Kutub

2. Risalah إذا صح الحديث فهو مذهبي oleh Syeikh al-Allamah Wahbi Sulaiman Ghawuji al-Albani al-Hanafi hafizahullah.Cetakan Darul Iqra’.Cetakan Pertama 2005.

3. Fatawa Hadisiah oleh al-Imam Ibn Hajar al-Haitami rahimahullah .Cetakan Darul Taqwa.


MOHD NAZRUL ABD NASIR,
RUMAH KEDAH,
KAHERAH,MESIR

10 ulasan:

 1. Saya masih ingat lagi satu kuliah yang saya hadiri di sebuah Masjid berhampiran rumah saya ketika saya masih belasan tahun. Ustadz menceritakan kisah Iblis yang dikatakan bernama Azazil. Iblis ini kata ustadz tersebut, bagaikan Tok Guru para malaikat di Syurga. Dialah yang paling berilmu dan paling alim. Namun akhirnya dia ‘jatuh’ kerana dia angkuh. Dia menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam (AS) dan enggan sujud kepadanya apabila diperintah Allah untuk bersujud. Allah berfirman “aba was takbara” atau dia “enggan dan takabbur” dan akhirnya jadilah Iblis sebagai kafir. Walaupun bertaraf ‘Tok Guru’, dia masih kecundang.

  Ilmu ini sememangnya penting. Keutamaan ilmu semua yang berada di dalam PAS menyedari dan mengakuinya. Itulah sebabnya mengapa kita sama-sama adakan Majlis Syura Ulama’. Namun ilmu bukan segala-galanya dan bukanlah juga monopoli golongan tertentu.

  Ilmu juga tidak menjamin keikhlasan. Berapa ramai yang telah pun menggadaikan ilmu mereka untuk mendapat jawatan, Allah hanya yang tahu. Kisah Ulama’ Bani Israil amat jelas sebagai bukti dan pedoman kita di hari ini. Mereka berilmu tetapi mereka menggadai ilmu mereka untuk habuan dunia. Walaupun mereka ilmuan dan ulama’ kaum mereka. Tiada yang mereka tidak tahu berhubung perjuangan anbiya’ dan mursalin namun mereka angkuh dan tidak ikhlas. Akhirnya ketamakan mereka dan ketidak-ikhlasan mereka diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah mengambarkan mereka bagaikan keldai yang bertimbun buku dibawanya.

  Begitu juga dengan para ulama’ dari golongan kaum Nasrani. Pemerintahan gereja menjadi igauan semua yang membaca sejarah zaman tersebut. Konsep pemerintahan ‘theocracy’ dalam arti kata pemerintahan oleh golongan agama yang mengaku hanya mereka yang ‘bercakap’ bagi pihak Tuhan, ditolak oleh masyarakat atas sebab keterlanjuran mereka. Begitu kejam sekali manusia, walaupun ulama’, lebih kejam dari golongan juhalaa’, apabila mereka menjadi angkuh dan menganggap diri mereka golongan pilihan Illahi. Ulama’ Nasrani pada ketika itu menganggap ilmu agama adalah hak milik mereka dan pentafsiran mereka satu-satunya pentafsiran yang sah. Yang ingkar diseksa dan ada sehingga yang dibakar hidup-hidup.

  Keikhlasan dan ketaqwaan ini pemberian Allah. Ianya tidak boleh dipelajari. Orang kampung yang biasa, tidak bijak mana, hanya tahu ilmu agama peringkat asas, tetapi ada yang memiliki tahap ketaqwaan yang tinggi. Sanggup mengorbankan hartanya dan dirinya untuk mencari keredhaan Allah. Saya telah melihat sendiri orang-orang kampung yang seperti ini, memberi sumbangan untuk perjuangan Islam sedangkan belanja keluarga sendiri pun tak tentu lepas lagi. Mungkin ketaqwaan dan keikhlasan mereka ketika itu melebihi ulama’ yang angkuh dan berbesar kepala.

  Saya kira mungkin ada yang sudah boleh mengagak mengapa saya menceritakan kisah-kisah ini. Saya ceritakan ini semua kerana saya terdengar ada pihak yang mengatakan bahawa Ulama’ sahaja yang boleh dipercayai untuk menjawat jawatan tertinggi dalam parti. Yang lain tidak boleh dipercayai, seolah-olah keikhlasan itu monopoli golongan yang dianggap ulama’ sahaja. Saya merasakan bahawa tanggapan sebegini adalah tidak benar dan saya yakin ianya merupakan pandangan yang songsang. Namun keilmuan golongan ulama’ yang mengatasi ilmu golongan lain dalam bidang-bidang keagamaan, saya rasa tiada yang mempertikaikan, termasuklah diri saya sendiri. Keikhlasan soal lain. Hanya Allah yang tahu.

  Saya juga ingin menceritakan bagi yang telah lupa, kata-kata Al-Marhum Ustadz Fadhil satu ketika dulu. Al-Marhum menyamakan keadaan golongan pendidikan sekular bagaikan keadaan Nabi Musa (AS) yang dibesarkan di istana Firaun. Apabila telah dewasa tiba-tiba Allah memilihnya untuk menjadi Rasul dan menentang Firaun! Begitu juga seakan-akan, kata Al-Marhum, dengan golongan yang berpendidikan Barat. Dihantar ke negara-negara Barat untuk menjadi pembawa fahaman barat tetapi apabila pulang menentang tamaddun barat dan malah sebaliknya menjadi pejuang Islam. Mereka kembali dengan kesedaran agama, sebahagiannya lebih sedar dan lebih insaf dari sebahagian yang lain. Allah Maha Mengetahui dan sebaik-baik perancang!

  Perumpamaan sebegitu jauh lebih menarik dan menyejukkan hati dari dihukum secara borong sebagai bakal pengikut Yazid anak kepada Muawaiyah. Sedangkan saya yakin Yazid bukan jahil orangnya. Beliau hidup dalam suasana Islam, dibesarkan dalam masyarakat yang menghayati Islam, tak mungkin beliau tidak tahu akan Islam. Namun beliau tidak mahu mengikut ajaran Islam dan menganggap dirinya berkuasa dan tidak mungkin kekuasaannya dicabar. Sikap angkuh dengan kuasa inilah yang merupakan punca penyelewengan dan kezaliman beliau. Sepertimana juga ianya menjadi punca penyelewengan Iblis, ulama’ kaum Bani Israil dan juga Ulama’ kaum Nasrani walaupun kesemua mereka ini adalah ‘berilmu’.

  Dalam Islam kita terselamat dari masalah sebegini. Dalam Islam tiada kasta dan tiada ‘theocracy’. Pandangan dan pendapat diterima berdasar kekuatan hujjah dan bukan berdasarkan siapa yang mengatakan pandangan atau pendapat berkenaan. Dalam soal ini, Saidinna Ali (KW) pernah berpesan, “Lihat pada apa yang dikatakan dan jangan kamu lihat kepada siapa yang mengatakannya”.

  Saidinna Umar (RA) pernah ditegur oleh seorang Muslimat biasa walaupun Umar merupakan Khalifah pada masa itu. Umar juga diiktiraf sebagai di kalang Sahabat yang termasyur, di antara yang paling berilmu dan salah seorang dari sepuluh yang dijanjikan Syurga. Namun Umar sanggup mengaku pendapat Muslimat itu adalah yang lebih tepat.

  Rasulullah (SAW) sendiri pernah mengutamakan pendapat para Sahabat dalam persoalan pengurusan dan perancangan seperti di Badr, Uhud dan banyak lagi peristiwa yang lain. Dalam sebuah Hadith riwayat Imam Muslim diceritakan satu peristiwa berhubung dengan amalan pendebungaan pokok-pokok tamar oleh orang-orang Madinah yang ditegur oleh Baginda dan mereka menghentikan amalannya. Akhirnya hasilnya berkurangan dan apabila Rasulullah mendengar akan keadaan ini, maka bersabda Rasulullah : “Saya hanya manusia biasa. Hanya apabila saya mengarahkan kamu berhubung persoalan kewajipan keagamaan sahaja perlu kamu mematuhinya. Tetapi sekiranya saya menyatakan sesuatu berdasarkan pendapat saya, ianya hanya satu pandangan dan saya manusia biasa. Semestinya kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu”.

  Maka adalah jelas bukan semua pendapat yang diutarakan Rasulullah (SAW) merupakan hukum yang tidak boleh dibincangkan atau dipertimbangkan. Sekiranya begitu kaedahnya yang telah ditunjukkan Rasulullah (SAW), maka tidak mungkin semua yang dikatakan oleh mana-mana ulama’ dalam soal pendapat dan pandangan semestinya diterima bulat-bulat seolah-olah ianya satu-satunya pandangan yang betul. Sekiranya semua yang dikatakan ulama’ dianggap bagaikan ‘wahyu’, maka kita akan kembali kepada zaman pemerintahan gereja dan amalan ‘theocracy’.

  Saya yakin para Ulama’ Islam yang ikhlas dan berilmu memahami perkara ini dan tidak akan mengambil kesempatan dari konsep ‘Kepimpinan Ulama’ untuk mengelirukan ummat Islam dan ahli PAS sehingga mewujudkan suatu status yang tidak layak bagi mana-mana manusia untuk mendudukinya. Walau hebat mana sekalipun ilmunya dan tinggi mana sekalipun pandangan masyarakat terhadap dirinya. Kerana dia tahu dirinya bukan tuhan dan ilmunya tidak mungkin mencakupi segala-galanya. Mereka tawaddu’ dan menghargai semua ilmuan dari semua bidang ilmu dan jauh sekali akan mereka mengherdik orang dengan kata-kata “kamu takkan faham, kamu bukan ulama”.

  Dengan kesedaran yang sebegini, ulama’ Islam sejati tidak akan jatuh disebabkan sikap angkuh dan bongkak. Dan dengan ini juga mereka tidak akan mengakui bahawa keikhlasan itu hanya milik golongan seperti mereka.

  BalasPadam
 2. Assalamulaikum..

  Alhamdulillah pencerahan yg baik..sehari dua ini blog ana diserang oleh budak2 mesir yang salafi jadian..puncanya bila ana menulis mengenai zikir menari..dikritik di al-fikrah.net aka a-fikrah.wahabi..ada yang meghina syeikh yusri dan syeikh ali jumaah dll..daripada beberapa penjelajahan ana, ramai juga budak2 kita yang terpengaruh..ana mencadangkan ustaz melalui PMRAM membuat satu roadshow ke seluruh muhafazah untuk mendiskusikan pasal wahabi secara khusus..

  Ana khuatir, virus ini akan merebak dengan dakyah mereka melalui laman web dan blog..sekembalinya ke Malaysia mereka akan jadi duri dalam daging..

  BalasPadam
 3. Assalamu'alaikum warahmatuLlahi wabarokatuh.

  Kepada saya said : Sila selusuri terjemahan hadith ini :

  Dari AbduLLah ibn Amr radiyaLLahu ‘anhu bahawa RasuluLlah sallaLLahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud :

  ALLah subhanahu wa ta’ala tidak akan mengangkat ilmu pengetahuan dengan cara mencabutnya dari hati ulama, tetapi dengan cara mematikan mereka, dan jika sudah tidak ada lagi seorang ulama yang masih hidup, maka manusia akan mengangkat pemimpin di kalangan orang-orang yang jahil (bodoh), jika (para pemimpin tersebut ditanya tentang kemusykilan agama) maka mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu, dengan itu mereka menjadi sesat dan menyesatkan. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

  Tidak perlu anda samakan ulamak muktabar dan yang ikhlas menyampaikan ilmu dari al Quran dan Sunnah dengan gereja atau paderi yang jelas kafir aqidahnya.

  Dan anda perlu ingat siapakah golongan atau orang yang merobekkan agama, seburuk-buruk makhluk?

  Ibnu Umar ketika berbicara tentang orang-orang yang merobek agama, beliau menyebut sebagai berikut : Sesungguhnya mereka suka membelok-belokkan ayat-ayat yang sebenarnya turun kepada orang kafir lalu mereka menjadikannya untuk orang-orang Mukmin (Lihat sahih Bukhari pada hadith no 6531).

  WaLlahua'lam.

  Saya setuju dengan sahabat al-amin. Antara laman web wahhabi salafi yang ada di dunia maya antaranya adalah darulkautsar, al-ahkam, alfikrah.net. Itu belum masuk blog yang menyebarkan fahaman wahhabi salafi pula.

  BalasPadam
 4. terima kasih kepada Ustaz al-Amin Daud dan Ibn Nafis.. InsyaAllah kita akan cuba laksanakan apa yang dicadangkan..doakan berjaya...

  laman web macam fikrah.net memang banyak menyebarkan kecelaruan kepada masyarakat yg baru nak mengenal agama..semua yang baca laman mcam tue dan terpengaruh akan rasa mereka dah sampai peringkat mujtahid yg boleh keluar hukum..walaupun yg membaca tue nak baca kitab arab pun tak tau..Allah...

  kena sabar banyak dengan golongan mcm nie..doakan moga kita thabat dan diberikan taufiq oleh Allah taala..amin..

  Tahniah kepada Ibn Nafis dapat hasilkan blog Jom faham..sangat bermanfaat..teruskan usaha..wassalam..

  BalasPadam
 5. assalamualaikum..
  to saudara al-amin,artikel enta tu memang patut dipertikaikan,enta guna dalil2 palsu..kalau enta ikhlas menulis,tak sepatutnya enta melenting bila dikritik..tak spatutnya melabel itu wahabi ini wahabi n lain2...moga kita semua diberi hidayah yg sebenar2nya..

  BalasPadam
 6. Wa'alaikumussalam warahmatuLlahi wabarokatuh

  kepada yang takda nama, anda datang ke blog orang sila gunakan nick anda yang sebenar. Jangan penakut serta mendatangkan adu domba. Kemudian menghentam ustaz al amin di dalam blog ini kendian ia adalah dalil-dalil palsu.

  Boleh saya tahu anda ini mujtahid taraf yang mana? Dah habis ngaji al Quran dan hadith?

  Makin tinggi ilmu biar makin tinggi akhlak..

  BalasPadam
 7. Bagus artikel yang Ustaz buat ini. Pada masa yang sama sy jugak ada terbaca tentang pandangan lain kat
  http://ibnyusof.blogspot.com/2009/11/polemik-bermazhabkan-hadis-sahih.html

  So bila baca ustaz punya artikel dan blog tu.Sy dapati dua-duanya ada pandangan tersendiri.Bagus.:)

  Teruskan menulis ustaz ;)

  BalasPadam
 8. shazerri daud
  tahniah tuan abnu nafi n ust amin...anak pak wahab klu berdebat dgn kita memang pusing 2 lama2 dia sendiri pening ...klu cakap pasal sanad alaih2 ulama ahli sunnah salaf n khalaf kita jugak..klu cakap pasal kemuliaan orang yaman yg di sebut nabi pon masih tak mau iktiraf.betol kata ulama pelampau hanabilah memang keras kepala.

  BalasPadam
 9. shazerri daud...
  Klu betol2 menelusuri sejarah makkah memang semua orang tahu sebelum wahabi berkuasa memang ulama2 sunni sejati menguasai halaqah 2 tp Allah nak menzahirkan sabda nabi tentang tumbuhnya tanduk syaitan di nejad...w pun geng pak wahab sibuk menjawab yang di maksudkan adalah iraq atau iran.klu salah tolong betulkan wahai sahabat2

  BalasPadam
 10. ASSALAMUALAIKOM..AWAS IBLIS JUGA KHATAM AYAT2 DAN PERNAMPILAN SEPERTI ULAMA2 BERSERBAN KALAU PERLU BERJANGGUT SEKALI,TUJUAN LAIN TAKLAIN TAK BUKAN UTK MENYESATKAN KAUM2 MUSIM MUSLIMAT DAN,ISLAM PASTI DITERIMA DGN LEBEH BAIK JIKA ISLAM TAK BERPOLITIK(rozelanmohamed@yahoo.com)WASSALAM.

  BalasPadam

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...