Isnin, 4 Januari 2010

Isu Penggunaan Kalimah Allah Kepada Selain Islam, Pro dan Kontra

Beberapa orang sahabat yang benar-benar prihatin dengan permasalahan umat Islam di Bumi Malaysia khususnya telah meminta saya membahaskan tentang isu penggunaan kalimah ALLAH oleh agama selain Islam. Saya amat berterima kasih kepada mereka semua yang sangat-sangat prihatin ini dengan baik sangka mereka kepada saya. Saya tidaklah ingin membicarakan secara panjang lebar permasalahan ini. Cuma sekadar berkongsi sedikit pandangan berkenaan isu ini. Sebelum berbicara lebih panjang elok kiranya kita mengetahui peratusan agama di Bumi Malaysia yang tercinta.

PERATUSAN AGAMA DI MALAYSIA

Menurut bancian tahun 2000, anutan agama Rakyat Malaysia adalah seperti berikut :

1. Islam : 60.4 %

2. Buddha, Taoisme dan Konfusius : 12 %

3. Kristian : 9 %

4. Hindu : 6 %

5. Lain-lain : 3 %

Mengapa saya berbicara tentang peratusan ini? Tujuan utama saya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca sekalian bahawa kita perlu menyedari perkara ini dengan baik dan tidak terburu-buru melayari “ Bahtera Perubahan” yang dicanangkan. Jika kita melihat kepada peratusan tersebut, jelas Islam adalah agama yang terbesar peratusannya di Bumi Malaysia yang tercinta. Manakala agama lain pula hanyalah 40 % berbaki daripada jumlah asalnya.

TUHAN BAGI FAHAMAN AGAMA MASING-MASING

ISLAM

Bagi umat Islam sudah jelas lagi bersuluh bahawa kita mengatakan bahawa Tuhan yang layak dan berhak disembah hanyalah satu dan tiada sukutu padaNya iaitu Allah taala. Ini tidak dapat disangkal kebenarannya oleh mana-mana pihak sekalipun. Ini kerana iqrar pertama umat Islam ialah dengan menyebutkan kalimah :

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله

Maksudnya : Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah taala, dan aku juga bersaksi bahawa Saidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhNya.

HINDU

Agama Hindu pula mempunyai fahaman berbilang-bilang Tuhan. Mereka menyembah matahari, lembu, ular besar, bumi , langit , dan pelbagai lagi tuhan sehingga menjangkau ribuan jenis tuhan yang disembah. Guru kami yang mulia al-Syeikh Dr. Taha Dusuqi, Dr Jamaluddin Afifi dan Dr Abdullah Muhyiddin Azb hafizahumullah menyebutkan di dalam kitab mereka yang bertajuk :

“ نظرات في الديانات الشرقية”

Bahawa agama Hindu berlakunya pelbagai peringkat perubahan pada kefahaman tentang Tuhan. Sehinggalah tiba pada kurun ke-9 @ ke-8 kesemua tuhan-tuhan tersebut digabungkan menjadi satu Tuhan yang mempunyai 3 zat yang berbeza. Tuhan-tuhan mereka ialah :

1. Brahma : Tuhan yang menciptakan alam

2. Vishnu : Tuhan yang menjaga alam daripada hancur

3. Siva : Tuhan yang menciptakan kehancuran .

BUDDHA

Manakala agama Buddha pula hampir sama pegangan agamanya dengan agama Hindu.

KRISTIAN

Manakala tuhan bagi golongan Kristian pula ialah terbahagi kepada 3 tuhan yang bergabung menjadi satu tuhan yang sama. Ini berbeza berdasarkan kepada fahaman aliran di dalam Kristian :

1. Orthodox : mereka menganggap bahawa Jesus adalah Allah, dan Allah itu adalah Ruh al-Qudus.

2. Katolik : mereka menganggap bahawa Jesus mengumpulkan kedua-dua jenis sifat iaitu bersifat manusia dan bersifat ketuhanan.

3. Protestan : mereka menganggap seperti fahaman golongan Orthodox iaitu dengan mengatakan bahawa Jesus itu adalah Allah dan Allah itu adalah Ruh al-Quds cuma mereka sedikit berbeza dengan golongan Orthodox pada sebahagian permasalahan. Saya tidak bercadang untuk membahaskannya kerana ini bukanlah tajuk perbahasan utama.

Jika kita memerhatikan dengan jelas perbahasan di atas maka jelas kita fahami bahawa agama-agama lain umumnya tidak langsung menggunakan kalimah ALLAH. Malah hanya kita dapati digunakan di dalam kelompok Kristian. Itupun bagi mereka Tuhan Allah yang difahami oleh mereka adalah berbeza sama sekali dengan Allah taala yang kita sembah. Ini jelas pengakuan daripada mereka sendiri malah ada di antara mereka sendiri yang menolak cadangan penggunaan kalimah Allah di dalam bahasa pertuturan mereka!!!.

Persoalan yang berlegar di ruang pemikiran saya, mengapa ada sebahagian orang membenarkan untuk kalimah ini digunakan oleh orang bukan Islam khususnya golongan Kristian? Ya, saya tidak menafikan bahawa memang terdapat ayat Allah taala yang mana menyebutkan dengan jelas bahawa bilamana ditanyakan kepada golongan bukan Islam siapakah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Maka tentu mereka akan menjawab Allah taala seperti yang disebutkan di dalam surah Luqman ayat 25 :Maksudnya : dan Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah Yang menciptakan langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (Wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka Yang demikian - tidak mengingkari Allah), bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat Tauhid dan pengertian syirik).

Ayat lain yang digunakan oleh mereka untuk menjadi dalil utama ialah seperti yang disebutkan di dalam surah al-Mukminun ayat 86-87:Maksudnya : Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan Yang memiliki dan mentadbirkan langit Yang tujuh, dan Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang besar?" Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"

Namun sejauh mana benar penghujahan mereka dengan menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawa golongan bukan Islam juga berhak menggunakan kalimah ini sebagai kalimah suci bagi Tuhan mereka?

Mengapa mereka boleh untuk mengambil ayat-ayat ini sebagai dalil utama mengatakan bahawa golongan bukan Islam khususnya Kristian juga berhak menggunakan kalimah Allah ?

Bila saya memikirkan dengan semasak-masaknya, maka jawapannya saya temukan bilamana membaca risalah ringkas karangan Syaikhuna al-Allamah Dr Umar Abdullah Kamil hafizahullah yang berjudul :

بيان خطأ التقسيم الثلاثى للتوحيد

Risalah ini membincangkan berkenaan kesalahan penggunaan Tiga Tauhid iaitu Rububiyah, Uluhiyyah dan Tauhid Asma’ wa al-Sifat yang diasaskan oleh al-Imam Ibn Taimiyyah rahimahullah. Saya tidak bercadang membahaskannya satu persatu ini kerana ianya memerlukan perbahasan khusus berkenaan perkara tersebut.

Apa yang ingin saya bicarakan disini adalah kesalah fahaman daripada permasalahan Tiga Tauhid inilah yang menyebabkan ramai terkeliru mengatakan bahawa golongan Yahudi dan Nasrani @ Kristian ini mempercayai bahawa Allah taala itu adalah tuhan.

Al-Imam Ibn Taimiyyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya al-Tadmuriyah mukasurat 106 :


Maksudnya : Tauhid Rububiyyah – Bagi pandangan Ibn Taimiyyah- adalah merupakan fahaman yang mengatakan bahawa Allah taala yang menjadikan alam ini , dan mentadbirnya secara keseluruhan . Pegangan ini ada pada golongan musyrikin apatah lagi golongan Mukminin.

Malah al-Imam Ibn Taimiyyah mengatakan bahawa tauhid Rububiyyah sahaja tidaklah cukup untuk mengatakan bahawa seseorang itu beriman. Menurutnya lagi, para Nabi sebenarnya bukanlah diutuskan untuk membawa Tauhid Rububiyah , namun untuk membawa Tauhid Uluhiyyah. Inilah perbezaan ringkas di antara Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah seperti fahaman Ibn Taimiyyah dan penyokong-penyokongnya.

Tauhid Rububiyyah : Semua orang mempunyai tauhid ini. Sama ada Muslim atau bukan Muslim Tauhid Uluhiyyah : Mukmin sahaja yang mempunyainya.

Fahaman ini jelas bertentangan dengan pendapat para ulama Islam yang lain.

Saya merasakan bahawa dengan fahaman “golongan bukan Islam juga mempunyai Tauhid Rububiyyah” inilah yang menyebabkan sebahagian masyarakat Islam yang mengatakan bahawa tiada masalahnya penggunaan kalimah Allah kepada agama selain Islam.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahawa semua orang termasuk bukan Islam juga mempunyai Tauhid Rububiyyah. Namun bagaimana pula dengan Firaun yang mengaku bahawa dirinya sendiri adalah tuhan? Ini seperti yang disebutkan di dalam al-Quran ayat 24 surah an-Naazi’at :

Maksudnya : Dengan berkata: "Akulah Tuhan kamu, Yang tertinggi".

Namrud juga mengaku bahawa dia juga boleh menghidupkan dan mematikan orang ketika berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi al-salam.

Jadi , di manakah Tauhid Rububiyyah pada Firaun dan Namrud seperti yang disebutkan oleh Ibn Taimiyyah?? Adakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud bahawa “ Sebenarnya kamu wahai Namrud telah ada Tauhid Rububiyyah, Kami para Nabi diutuskan oleh Allah taala untuk membawa Tauhid Uluhiyyah kepada kamu semua”???

Ini jelas menunjukkan bahawa pemahaman seperti itu adalah bertentangan dengan fahaman ulama Islam yang lain, malah bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Malah perkataan Rabb itu bukanlah khusus untuk fahaman mengatakan bahawa ianya Tuhan yang mencipta bukan yang berhak disembah seperti fahaman Ibn Taimiyyah dan penyokongnya. Malah Rabb juga adalah kalimah yang digunakan oleh para Nabi bagi menyeru manusia kepada Allah taala dan menafikan tuhan selain Allah taala. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi Allah Harun di dalam surah Thahaa ayat 90 :

Maksudnya : dan Demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka sebelum itu: "Wahai kaumku, Sesungguhnya kamu hanya diperdayakan Dengan patung itu, dan Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang melimpah-limpah rahmatNya; oleh itu, Ikutlah daku dan Taatlah akan perintahku".

Terdapat banyak lagi dalil yang ingin saya sebutkan di sini namun dalil-dalil yang lain bolehlah merujuk di laman ini.

Bagaimana pula dengan pengakuan mereka sendiri di dalam al-Quran bahawa Allah adalah Tuhan? Bukankah itu juga sebagai dalil bahawa mereka mengakui bahawa Allah adalah tuhan mereka juga?

Hakikatnya mereka menyebutkan seperti di dalam ayat 25 surah Luqman :


Adalah semata-mata ingin melepaskan diri kerana tiada lagi jawapan lain yang dapat mereka berikan. Penerangan mudahnya ialah , jika seseorang itu kehabisan hujah maka dia akan mengakui apa sahaja yang dikatakan kepadanya. Namun selepas daripada itu mereka akan tetap mengingkarinya. Ini jelas seperti tempelakan Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat al-Mukminun 86-87:

Maksudnya : Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan Yang memiliki dan mentadbirkan langit Yang tujuh, dan Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang besar?" Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"

Mereka memang pernah berjanji dengan Allah taala sejak daripada azali namun mereka sendiri yang mengingkarinya seperti yang disebutkan di dalam ayat 27 surah al-Baqarah :


Maksudnya : (Iaitu) orang-orang Yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara Yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. mereka itu ialah orang-orang Yang rugi.

KESIMPULANNYA

Kesimpulannya, penggunaan kalimah Allah kepada agama selain Islam adalah tidak tepat sama sekali. Ketidak tepatan ini bukanlah khusus kepada permasalahan sensitiviti agama Islam sahaja, namun juga turut salah daripada penggunaan bahasa dan keadaan masyarakat di Malaysia itu sendiri.

Mereka tidak layak untuk menggunakannya. Malah jika membaca hasil tulisan Saudara RausyanFikir.com dan laman Ust Ibnu Nafis , sahabat saya dari jauh, maka saya rasakan bahawa sidang pembaca semua akan lebih jelas mengapa kita benar-benar tidak bersetuju dengan penggunaan kalimah ini kepada agama selain Islam.

Sebelum ini tidak pula mereka gunakan di dalam tanah Melayu kita, mengapa pula sekarang mereka beria-ia sangat ingin menggunakannya? Tentu sekali ada agenda lebih penting yang ingin mereka laksanakan. Kami para penuntut ilmu agama , hanya menyediakan hujah ketidak setujuan kami terhadap perkara ini, maka selebihnya, saya menyerahkan kepada pihak yang lebih berpengalaman untuk mengkaji sebab musababnya mengapa golongan Kristian ini beria-ia benar akhir-akhir ini.

Mukmin yang baik adalah yang sentiasa bersedia dengan segala jenis serangan. Bukan hanya serangan senjata malah lebih-lebih lagi ialah serang pemikiran.

Fikir-fikirkanlah…

Mohd Nazrul Abd Nasir,
Penuntut ilmu Masjid al-Azhar al-Syarif dan Masjid al-Asyraff,
Rumah Kedah Transit Hayyu 7,
Kaherah Mesir

Rujukan :
1. نظرات في الديانات الشرقية karangan tiga orang Doktor al-Azhar al-Syarif

2. بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد karangan Dr. Umar Abdullah Kamil hafizahullah.

3. الله جل جلاله واحد أم ثلاثة karangan Dr. Munqiz bin Mahmud al-Saqar

4. الملل و النحل karangan al-Imam Shahrastani rahimahullah

5. Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 27/12/200956 ulasan:

 1. salam kunjung buat ust nazrul..

  best posting ni. syukron atas perkongsian maklumat ust. mmg dok musykil lama dah. drp kat malaysia lagi.. alhamdulillah bleh taw jugak permasalahan semasa mcm ni.=D=D


  apapun, ana doakan agar ust terus thabat dlm jln dakwah ini. moga ust terus menulis especelli mengenai isu2 sebegini demi maslahah ummah bersama insyAllah..moga ALLAH redho =)=)


  bittawfiq wan najah insyAllah..salam imtihan dr ana..=)

  BalasPadam
 2. salam ustaz maafkan kalau saya tersilap,

  mengambil perkataan ustaz:

  "1. Orthodox : mereka menganggap bahawa Jesus adalah Allah, dan Allah itu adalah Ruh al-Qudus."

  bagi mereka jesus adalah Allah ataupun mereka menganggap jesus adalah anak Allah?

  persoalan, sbb sy rasa mereka menganggap jesus tuh anak tuhan kan?

  BalasPadam
 3. ada yg b'pndpt jesus ank tuhan..n ada yg pndpt mcm ana tlis..hakikatnya nk ceritakn yg kristian ni memang pening pun..:)

  BalasPadam
 4. Salam Syeikh Nazrul. Tersenyum saya membaca entri kali ini. Memang anda merupakan salah seorang insan yang bertuah, diberikan kefaqihan dalam bidang ilmu (agama), jua diberikan perhatian oleh khalayak berdasarkan ilmu yang dimiliki. Sila rujuk artikel yang pernah ditulis oleh Dr Asri pada tahun 2007 dibawah tajuk 'Beza diantara merebut nama allah dan mempertahankan akidah'. Sebagai memetik sebahagian kata2 Dr Asri dalam artikel tersebut "Hendaklah kita jelas bahawa yang membezakan akidah islam dan selainnya bukanlah pada sebutan atau rebutan nama allah, sebaliknya pada ketulusan tauhid dan penafian segala unsur syirik". menyambung ayat seterusnya - "mengapa kita sentiasa merasakan kita akan menjadi pihak yang tewas jika orang lain memanggil tuhan Allah? Mengapakah kita tidak merasakan itu akan lebih memudahkan kita menyampaikan kepada mereka tentang akidah islam?". Cetusan minda Dr Maza ini cukup mendebarkan nubari saya. Jika saya ini dari kalangan orang yang majhul, hanya punya basic islam semata2 dan menilai menurut logik akal, pasti saya sudah membenarkan kata2 Dr Asri ini kerana jika dibaca dari sudut akal, ianya sangat logik dan relevan untuk diguna pakai. Sebaliknya saya lebih betah mengguna pakai sesuatu mengikut pertimbangan wahyu. Kenyataan mantan mufti Negeri Perlis ini saya kira kenyataan yang sangat berani bahkan menjadikan beliau lebih popular dari Allahyarham Nordin Mat Top. Beliau tidak perlu angkat senjata, cukup sekadar angkat kata2. Sudah heboh 1 Malaysia. Harap2nya di penghujung hayat beliau nanti, beliau sempat untuk menulis sepucuk surat memohon maaf kepada seluruh umat islam di Malaysia. Bilamana saya membaca tulisan anda, jua saat meneliti serta memahami karangan Dr Asri, jelas pada saya..anda berdua bukan dari kapal yang sama dimana seorang mahu ke timur, seorang lagi mahu kebarat, namun matlamatnya tetap 1-ila mardhotillah. Saya yakin dan percaya inilah zaman yang pernah disebut oleh Saidina Ali dimana kebatilan itu yg paling menonjol dan yang haq itulah yang pling tersembunyi. Moga kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Buat Syeikh Nazrul Nasir - teruskan perjuangan anda. In'allah, kami para pelajar ditanah air akan menjadi nadi yang menyambungkan cetusan minda anda dan sahabat2 disana kepada masyarakat disini. Selamat berjuang..! P/S : kepada peminat2 Dr Asri, maafkan saya. Saya tidak berniat mencetuskan kontroversi. Minta hormati permintaan Syeikh Nazrul untuk tidak mencemarkan blog kepunyaannya kerana ini bukan pentas perdebatan sebaliknya pentas untuk mencari kebenaran. Wallahhua’lam - SITI ZULAIKHA BAKHTIAR,
  UDM @ USZA..

  BalasPadam
 5. salam perjuangan buat semua sahabat.mabruk kepada us nazrul atas pandangan tentang isu yang hangat ni..cuma ana rasa ade yang tak berapa kena..selalunye pnulisan us nazrul sangat2 meraikan perbezaan pandangan ulamak tentang ape jua permasaalahan..tpi isu kali ni ana rase us nazrul hnya mmpertahankan 1 pendapat dan hujah us nazrul menolak pendapat yang membolehkan pon nampak tak kukuh.ana rasa us nazrul perlu meneliti kitab-kitab tafsir dalam memtafsirkan ayat-ayat yang dijadikan hujah oleh pihak yang membolehkan..contohnya kata us nazrul:
  "Hakikatnya mereka menyebutkan seperti di dalam ayat 25 surah Luqman :


  Adalah semata-mata ingin melepaskan diri kerana tiada lagi jawapan lain yang dapat mereka berikan. Penerangan mudahnya ialah , jika seseorang itu kehabisan hujah maka dia akan mengakui apa sahaja yang dikatakan kepadanya. Namun selepas daripada itu mereka akan tetap mengingkarinya. Ini jelas seperti tempelakan Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat al-Mukminun 86-87:

  Maksudnya : Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan Yang memiliki dan mentadbirkan langit Yang tujuh, dan Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang besar?" Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa"

  sebenarnya kalau kita buka kitab tafsir mmg ulamak menyatakan orang kafir mmg mengiktiraf Allah sebagai pencipta langit dan bumi,pentadbir dan yang berkuasa..cuba buka dalam tafsir imam ibnu kafir surah mukminun ayat 84-89.imam ibnu kasir menyebutkan pengiktirafan tersebut...bermakna,bagi ulamak yang mengatakan harus..mereka bukan berhujah semborono tanpa meneliti kata2 ulamak silam..jadi bagi saya..tak salah kalu us nazrul cenderung pada satu2 pendapat..tapi mesti adil dalam menilai dalil dan hujah pendapat yang lain..
  maaf atas komentar ini..maaf juga kalau saya yang salah..syukran atas pandangan.teruskan perjuangan.wassalam..

  BalasPadam
 6. saya amat setuju dgn saudara di atas:

  dengan membelek kitab-kitab tafsir yang mu’tabar di sisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah yang ditulis sebelum kelahiran Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah. Cukup sekadar dengan Tafsir al-Imam al-Tobari (meninggal 310H). Pasti dengan merujuk kepada kitab tafsir ini sahaja akan terjawab segala kekaburan dan tidak tahu..

  Pembahagian tauhid di kalangan generasi awal umat islam

  Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah R.H. bukanlah individu pertama yang bertanggungjawab mereka-reka pembahagian tauhid kepada tiga bahagian. Sebaliknya pembahagian ini telah wujud lebih awal lagi. Perkara ini dapat ditelaah dari kitab-kitab karangan ulama yang awal. Ibn Taimiyyah yang hidup pada kurun ke tujuh hanya berperanan menghidupkan semula penekanan kepada tiga usur penting di dalam tauhid. Di bawah ini disenaraikan beberapa bukti yang menunjukkan pembahagian tauhid telah ada sebelum kelahiran Ibn Taimiyyah R.H. lagi:

  Pertama: Al-Imam Abu Abdillah, Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah al-‘Ukbariy (meninggal tahun 387H) berkata: “…dan demikian itu, bahawa asas keimanan kepada Allah yang wajib ke atas makhluk beriktikad dengannya dalam menetapkan keimanan terhadapNya adalah tiga perkara (bahagian). Pertama: Keyakinan seorang hamba terhadap rabbaniyyah (Rububiyyah) Allah, agar keyakinan ini membezakan dia dengan mazhab golongan al-Ta’til yang tidak menetapkan adanya (tuhan) yang maha pencipta. Kedua: keyakinan seorang hamba terhadap wahdaniyyah (keesaan) Allah, agar keyakinan ini membezakan dia dengan mazhab golongan musyrik, yang mengakui adanya pencipta (Allah), tetapi mereka mensyirikanNya dengan yang lain di dalam ibadah. Ketiga: Keyakinan seorang hamba terhadap Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang layak bagiNya seperti al-‘Ilmu (maha mengetahui), al-Qudrah (Maha berkuasa), al-Hikmah (maha bijaksana) dan semua sifat yang Dia (Allah) telah sifatkan diriNya di dalam kitabNya … (oleh itu) kita akan dapati Allah ta’ala telah mengarahkan hamba-hambanya dengan menyeru mereka untuk beri’tiqad kepada setiap dari tiga pembahagian ini dan beriman dengannya.” (al-Ibanah ‘an Syariah al-Firqah al-Najiah wa Mujabanah al-Firaq al-Mazmumah, Oleh Ibn Battah, hal. 693-694)
  Perkataan Ibn Battah ini amat jelas menunjukkan pembahagian tauhid kepada tiga telah wujud dan diketahui oleh para ulama yang hidup sekitar dua ratus tahun sebelum kelahiran Ibn Taimiyyah. Bahkan perkara yang lebih penting untuk diberi tumpuan di sini bahawa perbezaan di antara tauhid rububiyyah dan uluhiyyah telah disebut juga oleh para sahabat Nabi S.A.W

  BalasPadam
 7. Kedua: Firman Allah yang bermaksud: “Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mensyirikkanNya.” (Yusuf: 106). Kata ‘Ikrimah R.A. (sahabat Nabi S.A.W.): “Kamu bertanya kepada mereka (orang-orang musyrik): Siapa yang menciptakan mereka? siapa yang mendiptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab: Allah. Demikian itulah iman mereka kepada Allah (iman kepada rububiyyah Allah), sedangkan mereka menyembah selain daripada Allah (syirik dalam uluhiyyah Allah).”

  Ketiga: Ibn ‘Abbas R.A. berkata: “diantara keimanan mereka (orang-orang musyrik), apabila ditanya kepada mereka: siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-ganang? Mereka akan menjawab: Allah. Sedangkan mereka mensyirikkan Allah (dalam uluhiyyahNya).”

  Keempat: Qatadah R.H. berkata: “Iman mereka ini, sesungguhnya kamu tidak berjumpa dengan salah seorang daripada mereka, melainkan dia memberitahu kepada kamu bahawa Allah adalah tuhannya (rabb), Dialah yang mencipta dan memberi rezeki kepadanya (rububiyyah), sedangkan dia melakukan syirik di dalam ibadah (uluhiyyah).”

  Kelima: Mujahid R.H. (meninggal tahun 103 H) seorang Tabi’ie yang masyhur berkata: “Keimanan mereka dengan perkataan mereka: “Allah yang menciptakan kami, memberi rezeki dan mematikan kami.” Ini adalah keimanan (rububiyyah) mereka yang beserta kesyirikan di dalam ibadah (uluhiyyah) kepada selain Allah.” (Lihat tafsir al-Imam Ibn Jarir al-Tobari (meninggal 310H), surah Yusuf ayat 106)

  Dirasakan bukti-bukti ini sahaja sudah cukup menunjukkan pembahagian tauhid kepada Rububiyyah, Uluhiyyah dan asma’ wa sifat bukan dimulakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah R.H. Sebaliknya ia telah diketahui di kalangan umat Islam yang awal bahkan di sisi para sahabat Nabi S.A.W

  BalasPadam
 8. Sebagai tambahan di bawah ini disebut beberapa rujukan lain dari para ulama secara ringkas:

  1. Kitab al-Tauhid wa Ma’rifah Asma’ Allah azza wa jall wa sifatih ‘ala Ittifaq wa al-Tafarrud oleh al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah, Muhammad ibn Ishak ibn Yahya ibn Mundih yang meninggal pada tahun 395 Hijrah. (Jilid 1: halaman 61-116, jilid 2: halaman 14-208, jilid 3: halaman 7 hingga penghujung kitab )

  2. Lihat juga perkataan al-Imam al-Qadhi Abi Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Kufi, murid dan sahabat kepada al-Imam Abu Hanifah (pemuka Mazhab Hanafi). Beliau meninggal pada tahun 182 Hijrah. Perkataannya telah dinukilkan oleh al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah, Muhammad ibn Ishak ibn Yahya ibn Mundih (meninggal tahun 395H) di dalam kitabnya al-Tauhid wa Ma’rifah Asma’ Allah azza wa jall wa sifatih ‘ala Ittifaq wa al-Tafarrud, jilid 3: halaman 304-306.

  3. Kitab al-Fiqh al-Absat, oleh al-Imam Abu Hanifah, al-Nu’man ibn Thabith yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, halaman 51. Ketika beliau menyebut: “Dan Allah itu diseru dari atas bukan dari bawah (isyarat kepada tauhid al-Asma’ wa al-Sifat), kerana bawah bukan daripada al-Rububiyyah dan al-Uluhiyyah sesuatupun.”

  BalasPadam
 9. maaf ustaz sekadar berkongsi dengan pembaca... sbb ustaz mengemukakan hujjah ustaz...
  bila ustaz kata KESALAHAN mengunakan tauhid 3 serangkai ini secara lansung ustaz membicarakan kesalahan pergerakan al-ihwan muslimin,jamaah islami pakistan hatta ianya digunakan dalam sukatan parti islam semalaysia...

  tapi tak perlah jika ustaz tetap kuat dgn pengangan ustaz mengatakan ini salah...pembaca hendaklah lebih terbuka dalam menilai sesuatu pendapat..

  maaf ustaz sekadar berkongsi
  wassalam...

  al-fikrah.net

  BalasPadam
 10. Assalamu'alaikum,

  Artikel al Fikrah sudah diulas juga oleh dr asmadi mohamed naim :

  Pembahagian tauhid di kalangan generasi awal umat islam


  Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah R.H. bukanlah individu pertama yang bertanggungjawab mereka-reka pembahagian tauhid kepada tiga bahagian. Sebaliknya pembahagian ini telah wujud lebih awal lagi. Perkara ini dapat ditelaah dari kitab-kitab karangan ulama yang awal. Ibn Taimiyyah yang hidup pada kurun ke tujuh hanya berperanan menghidupkan semula penekanan kepada tiga usur penting di dalam tauhid. Di bawah ini disenaraikan beberapa bukti yang menunjukkan pembahagian tauhid telah ada sebelum kelahiran Ibn Taimiyyah R.H. lagi:

  Pertama: Al-Imam Abu Abdillah, Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah al-‘Ukbariy (meninggal tahun 387H) berkata: “…dan demikian itu, bahawa asas keimanan kepada Allah yang wajib ke atas makhluk beriktikad dengannya dalam menetapkan keimanan terhadapNya adalah tiga perkara (bahagian). Pertama: Keyakinan seorang hamba terhadap rabbaniyyah (Rububiyyah) Allah, agar keyakinan ini membezakan dia dengan mazhab golongan al-Ta’til yang tidak menetapkan adanya (tuhan) yang maha pencipta. Kedua: keyakinan seorang hamba terhadap wahdaniyyah (keesaan) Allah, agar keyakinan ini membezakan dia dengan mazhab golongan musyrik, yang mengakui adanya pencipta (Allah), tetapi mereka mensyirikanNya dengan yang lain di dalam ibadah. Ketiga: Keyakinan seorang hamba terhadap Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang layak bagiNya seperti al-‘Ilmu (maha mengetahui), al-Qudrah (Maha berkuasa), al-Hikmah (maha bijaksana) dan semua sifat yang Dia (Allah) telah sifatkan diriNya di dalam kitabNya … (oleh itu) kita akan dapati Allah ta’ala telah mengarahkan hamba-hambanya dengan menyeru mereka untuk beri’tiqad kepada setiap dari tiga pembahagian ini dan beriman dengannya.” (al-Ibanah ‘an Syariah al-Firqah al-Najiah wa Mujabanah al-Firaq al-Mazmumah, Oleh Ibn Battah, hal. 693-694).

  (Komen Dr Asmadi: Jawapan ini nampak canggih tetapi tidak jujur. Terpaksa memasukkan perkataan 'rububiah' dalam kurungan untuk buktikan Ibn Battah sokong Ibn Taimiyyah. Cuba pembaca buang perkataan dalam kurungan tersebut dan baca: Pertama: Rabbaniah, kedua: Wahdaniyyah, ketiga: Sifat-sifat Allah SWT.

  BalasPadam
 11. Pertama Rabaniyyah Allah. Saya kena periksa teks bahasa Arab kitab ini, sebab terjemahan mengelirukan iaitu "agar keyakinan ini membezakan dia dengan mazhab golongan al-Ta’til yang tidak menetapkan adanya (tuhan) yang maha pencipta". Golongan Ta'til sebenarnya mengatakan adanya tuhan tetapi menafikan Sifat-sifat Allah SWT! Ini membuktikan mempelajari Rabbaniyah yang dimaksudkan ialah meyakini Allah SWT mempunyai segala sifat-sifat ketuhanan (rangkuman rububiah dan uluhiah sekaligus).


  Pada pandangan Ahlussunnah, rububuyah dan uluhiyah adalah tidak terpisah (saling melazimi) dan ia termasuk pandangan Ibn Battah, bahkan perkataan 'ilah' merangkumi rububiyah dan uluhiyyah. Sebagai contoh, ayat 24, Surah al-Nazi'at, bermaksud: "(Firaun berkata) Aku tuhanmu (Rabb) yang maha tinggi". Istilah Rabb yang didakwa oleh firaun meliputi pengakuannya ketuhanannya (rububiah) dan juga uluhiah (layak disembah). Demikian juga perjanjian ruh dengan Allah SWT dalam Surah al-A'raf, ayat 172 bermaksud: "Bukankan aku Rabbmu (tuhanmu), Ruh berkata: Benar, kami bersaksi". Ruh bersaksi Allah tuhannya dalam bentuk rububiah dan uluhiyahnya secara serentak. Ruh bukan hanya bersaksi atau bertauhid rububiyyah sahaja!


  Kedua Wahdaniyyah Allah SWT (Ke-Esaan Allah). Setelah meyakini Allah SWT mempunyai sifat-sifat kesempurnaan kekuasaan dalam 'rabbaniyah' tadi (rububiyyah dan uluhiyyah), maka tidak boleh pula mensyirikkan Allah.


  dan Ketiga: Keyakinan pada sifat-sifat yang layak untuk Allah SWT. Jadi, mempelajari sifat-sifat Allah SWT (inilah hujah sifat 20!) termasuk dalam akidah Ahlusunnah Wal jamaah. Masalahnya, bila kami gunakan kata-kata Ibn Battah ini untuk menunjukkan golongan Salaf juga bersetuju mengkaji sifat-sifat Allah SWT, golongan ini menolak pula hujah ini!


  Jadi, kata-kata Ibn Battah ini bukannya menyokong pembahagian tauhid Ibn Taimiyyah).

  BalasPadam
 12. Perkataan Ibn Battah ini amat jelas menunjukkan pembahagian tauhid kepada tiga telah wujud dan diketahui oleh para ulama yang hidup sekitar dua ratus tahun sebelum kelahiran Ibn Taimiyyah. Bahkan perkara yang lebih penting untuk diberi tumpuan di sini bahawa perbezaan di antara tauhid rububiyyah dan uluhiyyah telah disebut juga oleh para sahabat Nabi S.A.W. antara mereka:

  (Komen Dr. Asmadi: Penjelasan Ibn Battah berbeza dengan Ibn Taymiyyah. Saya belum sempat periksa pandangannya mengenai pengesaan Allah SWT dari tempat dan masa. Bila saya dapat buku tu nanti, saya akan perkemaskan komen saya. Nanti saya buktikan pandangannya tentang Tauhid Sifat bila saya mendapat buku ini).

  Kedua: Firman Allah yang bermaksud: “Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mensyirikkanNya.” (Yusuf: 106).

  Kata ‘Ikrimah R.A. (sahabat Nabi S.A.W.): “Kamu bertanya kepada mereka (orang-orang musyrik): Siapa yang menciptakan mereka? siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab: Allah. Demikian itulah iman mereka kepada Allah (iman kepada rububiyyah Allah), sedangkan mereka menyembah selain daripada Allah (syirik dalam uluhiyyah Allah).”

  (Komen Dr Asmadi: Sekali lagi, penjawab terpaksa memasukkan dalam kurungan perkataan 'rububiah' dan 'uluhiah' bagi membawa kefahaman pembaca kepada kefahamannya. Saya syorkan pembaca membaca terjemahan ini sekali lagi tanpa perkataan dalam kurungan.


  Firman Allah yang bermaksud: “Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mensyirikkanNya.” (Yusuf: 106).


  Kata ‘Ikrimah R.A. (sahabat Nabi S.A.W.): “Kamu bertanya kepada mereka (orang-orang musyrik): Siapa yang menciptakan mereka? siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab: Allah. Demikian itulah iman mereka kepada Allah, sedangkan mereka menyembah selain daripada Allah.”


  Nilai sendiri, adakah ada tauhid rububiah dan tauhid uluhiah? Sedangkan ayat Surah Yusof itu jelas mengatakan mereka sebenarnya tidak beriman. Adakah Ikrimah RA kemudian mengatakan: 'Orang-orang Musyrik hanya beriman dengan tauhid rububiah?

  BalasPadam
 13. Ketiga: Ibn ‘Abbas R.A. berkata: “diantara keimanan mereka (orang-orang musyrik), apabila ditanya kepada mereka: siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-ganang? Mereka akan menjawab: Allah. Sedangkan mereka mensyirikkan Allah (dalam uluhiyyahNya).”

  (Komen Dr Asmadi: Baca terjemahan ayat ini tanpa perkataan dalam kurungan:


  Ibn ‘Abbas R.A. berkata: “di antara keimanan mereka (orang-orang musyrik), apabila ditanya kepada mereka: siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-ganang? Mereka akan menjawab: Allah. Sedangkan mereka mensyirikkan Allah.”


  Buat penilaian sendiri. Ada ke Ibn Abbas sebut tauhid uluhiyyah?.

  BalasPadam
 14. Keempat: Qatadah R.H. berkata: “Iman mereka ini, sesungguhnya kamu tidak berjumpa dengan salah seorang daripada mereka, melainkan dia memberitahu kepada kamu bahawa Allah adalah tuhannya (rabb), Dialah yang mencipta dan memberi rezeki kepadanya (rububiyyah), sedangkan dia melakukan syirik di dalam ibadah (uluhiyyah).”

  (Komen Dr Asmadi: Baca sekali lagi tanpa ada tambahan dalam kurungan:


  Qatadah R.H. berkata: “Iman mereka ini, sesungguhnya kamu tidak berjumpa dengan salah seorang daripada mereka, melainkan dia memberitahu kepada kamu bahawa Allah adalah tuhannya (rabb), Dialah yang mencipta dan memberi rezeki kepadanya, sedangkan dia melakukan syirik di dalam ibadah.”


  Buat penilaian sendiri. Ada ke Qatadah sebut tauhid uluhiyyah?.

  BalasPadam
 15. Kelima: Mujahid R.H. (meninggal tahun 103 H) seorang Tabi’ie yang masyhur berkata: “Keimanan mereka dengan perkataan mereka: “Allah yang menciptakan kami, memberi rezeki dan mematikan kami.” Ini adalah keimanan (rububiyyah) mereka yang beserta kesyirikan di dalam ibadah (uluhiyyah) kepada selain Allah.” (Lihat tafsir al-Imam Ibn Jarir al-Tobari (meninggal 310H), surah Yusuf ayat 106)

  (Komen Dr Asmadi: Baca sekali lagi tanpa ada tambahan dalam kurungan:


  Mujahid R.H. (meninggal tahun 103 H) seorang Tabi’ie yang masyhur berkata: “Keimanan mereka dengan perkataan mereka: “Allah yang menciptakan kami, memberi rezeki dan mematikan kami.” Ini adalah keimanan mereka yang beserta kesyirikan di dalam ibadah kepada selain Allah.”


  Buat penilaian sendiri. Ada ke Mujahid sebut tauhid uluhiyyah? Jadi bukanlah Imam Ibn Jarir al-Tobari mengatakan demikian, cuma beliau menukilkan pandangan sahabat yang bukan juga mengatakan secara jelas 'orang-orang musyrik adalah ahli tauhid rububiah, sebaliknya musyrik dalam golongan orang-orang yang tak beriman).

  BalasPadam
 16. Dirasakan bukti-bukti ini sahaja sudah cukup menunjukkan pembahagian tauhid kepada Rububiyyah, Uluhiyyah dan asma’ wa sifat bukan dimulakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah R.H. Sebaliknya ia telah diketahui di kalangan umat Islam yang awal bahkan di sisi para sahabat Nabi S.A.W.. Sebagai tambahan di bawah ini disebut beberapa rujukan lain dari para ulama secara ringkas:

  1. Kitab al-Tauhid wa Ma’rifah Asma’ Allah azza wa jall wa sifatih ‘ala Ittifaq wa al-Tafarrud oleh al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah, Muhammad ibn Ishak ibn Yahya ibn Mundih yang meninggal pada tahun 395 Hijrah. (Jilid 1: halaman 61-116, jilid 2: halaman 14-208, jilid 3: halaman 7 hingga penghujung kitab )

  2. Lihat juga perkataan al-Imam al-Qadhi Abi Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Kufi, murid dan sahabat kepada al-Imam Abu Hanifah (pemuka Mazhab Hanafi). Beliau meninggal pada tahun 182 Hijrah. Perkataannya telah dinukilkan oleh al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah, Muhammad ibn Ishak ibn Yahya ibn Mundih (meninggal tahun 395H) di dalam kitabnya al-Tauhid wa Ma’rifah Asma’ Allah azza wa jall wa sifatih ‘ala Ittifaq wa al-Tafarrud, jilid 3: halaman 304-306.

  3. Kitab al-Fiqh al-Absat, oleh al-Imam Abu Hanifah, al-Nu’man ibn Thabith yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, halaman 51. Ketika beliau menyebut: “Dan Allah itu diseru dari atas bukan dari bawah (isyarat kepada tauhid al-Asma’ wa al-Sifat), kerana bawah bukan daripada al-Rububiyyah dan al-Uluhiyyah sesuatupun.”

  (Komen Dr Asmadi: Kena semak keseluruhan kitab-kitab ini adakah mentafsirkan sebagaimana Tauhid 3 serangkai ibn Taimiyyah. Mengikut maklumat sahabat saya yang biasa membelek kitab Imam Abu Hanifah: Fiqh al-Absat (sahabat ini sedang menyelia tesis PhD pelajarnya yg menggunakan kitab ini), kitab ini menjadi asas kepada aliran Maturidi oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi kerana beliau seorang yang bermazhab Hanafi. Kalau betul maklumat ini nanti (saya minta beliau menyemak), sekali lagi pembaca tertipu dengan nama-nama kitab ulama Salaf yang dikatakan seolah-olah menyokong Ibn Taimiyyah).Ia adalah tepat sebagaimana teks asal yang ana ada. Dalam penulisan beliau, Abu Hanifah juga banyak membincangkan tentang Sifat-sifat Allah.

  Dalam Fiqh Absat itu, beliau memang sebut "Rububiyyah wa Uluhiyyah" sebagaimana teks di atas, dalam naskhah lain kitab Fiqh Absat disebut "li anna al-asfal laysa min wasf al-rububiyyah wa al-uluhiyyah fi shay'.."

  Setakat yang ana faham dan baca dalam beberapa karya Abu Hanifah, ana belum pernah jumpa pembahagian tawhid terpisah sebagaimana dalam tradisi pengajaran Wahabi tu. Begitu juga dengan beberapa sharah kepada Fiqh Akbar ana tak jumpa pembahagian sebegitu. Teks yang ana kemukakan dahulu merujuk kepada sifat Uluhiyyah dan Rububiyyah Allah (wasf al-uluhiyyah wa al-rububiyyah) yang mana dengan sifat tersebut menjelaskan tentangnya dan menggambarkan ketinggian martabatnya.

  BalasPadam
 17. Agama melarang taklid buta

  Al-Quran dan al-Sunnah melarang kita tertaklid membuta tuli kepada sesiapapun melainkan kepada Nabi S.A.W., samada Ibn Taimiyyah atau sesiapa sahaja, pandangan mereka perlu dirujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah, diambil apa yang bertepatan dengan dua rujukan ini dan ditinggalkan yang lainnya. Untuk mengenal pasti pendapat yang lebih bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah, pemahaman para sahabat dan para ulama generasi awal islam perlu dirujuk. Maka individu-individu yang memakai gelaran agama seperti ustaz, panel penyelidik dan seumpamanya perlulah merajinkan diri mengkaji dan memahami setiap persoalan yang hendak dibicarakan, sebelum berani membuat sesuatu kesimpulan. Sikap malas dan ‘taklid buta’ perlu dijauhi, jika tidak, ada baiknya kita mendiamkan diri sahaja, agar kebodohan dan malas diri sendiri tidak diketahui ramai dan menyusahkan orang lain.

  (Komen Dr Asmadi: Betul, tidak boleh taklid buta pada persoalan akidah. Sebab itu saya mengharap, ada hadis-hadis yang jelas berkaitan dengan pembahagian ini dan keyakinan-keyakinan di dalamnya. Contohnya ada dalil jelas yang mengatakan orang-orang musyrik beriman dengan 'iman rububiah' tetapi tidak beriman dengan iman 'uluhiah'. Malangnya, tidak ada pun dalil yang benar-benar menyebut perkara itu secara jelas. Orang-orang awam yang tidak mampu membaca kitab-kitab Arab tersebut akan mudah tertipu dengan hujah-hujah tersebut.


  Kalau mengikut metode pandangan ini, persoalan berzikir, berdoa berkumpulan adalah bidaah yang sesat sebab tiada dalil 'sahih' dan qat'ie mengenainya walaupun al-Quran dan sunnah sarat dengan saranan suruh berdoa dan berzikir. Bagaimana pula boleh diterima penghuraian akidah 3 serangkai itu, tanpa dalil-dalil sahih dari al-sunnah sendiri? Celarukan dan tidak adil cara berfikir sedemikian? Hujah- hujah yang digunakan di atas pun, bukannya menyokong pandangan Ibn Taimiyyah!


  Saya semakin yakin yang orang-orang yang bertaklid dengan Sheikh Ibn Taimiyyah tidak mempunyai dalil-dalil dari al-Quran dan hadis. Mereka terpaksa mengulang-ulang hujah Ibn Taimiyyah dan memasukkan perkataan 'rububiah' dan 'uluhiah' dalam kata-kata ulama silam!


  Wallahu a'lam. Semoga kita baca ulasan ini dengan fikiran yang terbuka. Saya tidak mahu menuduh dangkal, cetek dan seumpamanya. Cuma saya masih tertunggu-tunggu hujah 'sahih' dan nyata dari al-Quran dan al-Sunnah.


  WaLlahua'lam

  Sumber : Http://Drasmadinet.Blogspot.Com

  BalasPadam
 18. tak per ibnu nafiz jgn risau, ana selalu juga beleq dr ismadi ni yang suke mentahqiqkan blog2 org len..hehehe
  jika ini hujjah saudara nafiz sila kan..tp pastikan saudara nafiz membaca komen2 di laman dr ismadi mengenai tajuk ini...

  "bila ustaz kata KESALAHAN mengunakan tauhid 3 serangkai ini secara lansung ustaz membicarakan kesalahan pergerakan al-ihwan muslimin,jamaah islami pakistan hatta ianya digunakan dalam sukatan parti islam semalaysia..."

  ana tak tahulah sejauh mana pandangan ibnu nafiz dalam menafikan pengunaan tauhid rububiyyah, uluhiyyah, asma' wassifat dalam ihwan muslimin, jamaah islami pakistan, dan dalam pas sendiri dan penafian terhadap tokoh al-banna, almaududi dan tuan guru nik aziz..

  jika ibnu nafiz tdak sebulu juga ngan pergerakan2 ini .. tak per laaa...tp ana harap enta tak sesatkan gerakan ini..


  wassalam
  ----------------------------------------------------

  BalasPadam
 19. Siapalah saya untuk menghukum sesat dan kafir tanpa hak. Tapi memang ada yang telah menghukum sesat kepada jemaah Islam ini.

  Contohnya :

  Jawapan Syeikh Ibn Bazz rahimahullah: “Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin termasuk tujuh puluh dua firqah yang sesat kerana barangsiapa berselisih dengan akidah Ahli Sunnah, ia akan masuk ke dalam tujuh puluh dua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sebagai “umatku”. Maka yang dimaksudkan “umatku” adalah golongan yang masih menjadi umat baginda iaitu umat Islam”.

  Beliau (Ibn Bazz) ditanya lagi: Apakah keduanya (Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin) termasuk ke dalam tujuh puluh dua golongan tersebut?

  Jawapan Ibn Bazz: “Ya, (Ikhwanul Muslimin) termasuk dalam keumuman tujuh puluh dua golongan tersebut! Termasuk juga Murjiah dan Khawarij”. (Lihat: Majalah as-Salafiyah. Hlm. 47. No. 7 tahun 1422)

  p/s: saya memang suka membaca komen dan jawapan dari drasmadi :) Bagus juga ada ilmuwan agama seperti beliau yang membetulkan kembali mana-mana pernyataan yang boleh membawa kekeliruan.

  Contoh lain dalam laman web salafi :

  1. Menghukum sesat kepada Prof Dr Yusof al Qardhawi, Imam Hassan al Banna, dan Jemaah Ikhwan Muslimin :

  http://salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=630

  2. Menghukum sesat kepada Imam Hasan al Banna :

  http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=375

  3. Menghukum sesat kepada golongan Asya'iroh :

  http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=715

  Mengenai penerimaan ikhwanul Muslimin,jemaah islami pakistani, PAS tersebut tentang Tauhid 3 itu saya tidak tahu pula sejauh mana kebenaran sebagaimana yang tuan sebut secara umum. Jadi saya tawaquf.

  BalasPadam
 20. salam buat semua. maaf saya mencelah. saya rasa ada baiknya saudara mohd firdaus dan saudara ibnu nafis berbincang di gelanggang anda sendiri. jangan cemarkan gelanggang orang lain dengan peluh dan darah anda. kesian tuan empunya gelanggang..

  saya sangat berminat untuk mengikuti perbincangan lanjut antara anda berdua tetapi bukan disini. kalau boleh, minta saudara mohd firdaus dan saudara ibnu nafis letakkan id ym @ alamat blog @ adress email kat sini. saya ni budak sangat2 lagi. al quran pun tak habis hafal 30 juzuk, ini pulak tafsirnya. bab istinjak baru je lepas. nak kuasai bahasa arab pun,merangkak2 lagi, bab tayammum pun masih sangkut. sebabtu saya nak belajar. mana tau isu yang sedang anda bincangkan berdua ni boleh memberi kefahaman yang lebih baik utk saya.supaya saya boleh adil dalam menilai.minta ditunaikan permintaan saya jika tidak menjadi hal.. :-)

  kepada ust nazrul, hulurkanlah sedekah pada orang yang dah berikan sedekah pada kita. rasanya ust tak lupa kan kisah jiran rasulullah, seorang yahudi yang campak taik hari2 kat depan rumah rsulullah tapi rasulullah tak pernah marah sebaliknya baginda balas kejahatan dengan kebaikan. bila orang yahudi tu tanya kenapa rasulullah masih buat baik pada orang yahudi tu sedangkan baginda tau, itulah orang yang campak taik kat depan rumah baginda hari2, rasulullah menjawab 'inilah ajaran islam yang sedang aku bawa' allahhuakbar. ust nazrul, senyumlah sebb senyuman tu sedekah paling mudah.selamat buat semua.. :-)

  BalasPadam
 21. Assalamu'alaikum saudara/ri anon...

  Saya cuma menjawab apa yang dipersoalkan oleh saudara muhammad firdaus berkenaan. Dan jawapan saya pun tiada nada emosi kerana saya mengambil jawapan dari Dr Asmadi serta bukti dari laman salafi sendiri.

  Maaf jika sekiranya saya mencemarkan laman ustaz nazrul (saya pun tak kisah sekiranya respon yang saya berikan dipadam oleh beliau).

  WaLlahua'lam

  BalasPadam
 22. baiklah...

  jika anda nak dapat penjelasan tentang ihwan muslimin mengenai tauhid rububiyyah aluhiyyah asma' wassyifat anda boleh dapat buku2 ihwan tersebut antara buku-bukunya yang pemes yang bertajuk "usol issrien" dan "risalah ta'lim"

  atau buku2 yang agak berat sedikit:
  1) "dakwah al-ihwan muslimin" karangan sayed hawa' cetakan maktabah wahbah
  2) "dakwatul islam" oleh sayed hawa' cetakan darul fiqri
  3) "aqaed islamiy" oleh sayyed sabbek cetakan dar kitab hadasyiyah
  4) "al ihwan muslimin -ahdas sonatut tarih 3 jilid" oleh mahmud abdul halim cetakan darul dakwah

  cukuplah ana menerangkan ihwan muslimin kerana jamaah islami pakistan juga timbul dari gerakan ihwan muslimin begitu juga pas

  ana boleh pinjamkan kat enta jika ibnu nafiz teringin nak baca,untuk pengatuan enta buku2 mcm ni memang susah di pasaran,ini pun kerana abg ana belajar senyap2 dari masyaih2 ihwan pertengahan 80an sbb itu ana tak pelik jika enta tawaqquf..

  ana tahu tajuk ini amat berat kepada orang yang bukan ahli.. namun dgn mudah menuduh salah atau sesat kepada ulama'2 yang menguna tauhid yang 3 ini anda juga menghukum sebilangan besar para ulama, ini adalah tuduhan yang berat, pastinya Allah akan menghakim di akhirat....

  2.bin baz menyesatkan ihwan dan len2..??
  ana pun tahu... tp komentar bin bazz bukan merujuk pada pegangan tauhid rububiyah uluhiyyah asma' wasyifat.. bin bazz cerita perkara lain, ana selalu juga membaca fatwa2 bin baz, soleh usaimin, al-bani, namun ana sendiri ada yang setuju dan tidak..
  3.dr ismadi dan ijma' nusantara
  ana bg contoh mudah kerana mungkin cnth2 yang len para sahabat tak biasa..ketika mana dr ismadi mentahqiq penulisan dr asri di bawah tajuk "salah faham ijma'" ana tertawa kecil kerana dr ismadi kata ada ijma' nusantara... tp tak tahu arr.. mungkin abg2 master azhar boleh bahaskan apa beza ijma' ngan jumhur..kerana ulama2 usol fiqh membahazkan secara daqiq istilah ini.. atau pun mgkin ana tak pernah baca ijma' nusantara..adik2 yang syariah tahun 3 al-azhar pasti temui istilah ini dalam kitab usol fiqh, dan pasti tak jumpe ijma' nusantara..

  afwan ustaz nazrul..ustaz dan para pembaca tak perlu risau dgn komentar2 yang berjela2 hatta kalo 10 page komen pun tak per.. kerana perkongsian ilmiyah bukan bercerita atau hanya berbual kosong..ada yang setuju dan tidak..masing2 boleh meluah rasa hati masing2 kat ruang ini..kalo tak suke, tingalkan dan biar ruangan komen ini.. masing2 ada pilihan..

  ana rase cukup komentar ana setakat ini pada kali ini, kalo tak puas ati gak g tempat ana lak, tak pun turun p.gudang,..
  jazakallah khiral jaza..alfu syukran pada ustaz nazrul diatas perkongsian ini..binnajah

  BalasPadam
 23. Salam

  Tumpang tanya, Bukan ke sepatutnya kritikan mengenai ijmak nusantara tu sepatutnya dibawa ke blog Dr Asmadi ? Saya baca blog Dr Asmadi, dan beliau juga bersederhana dalam perkara Tauhid 3 ini. Bahkan juga melayani komen yang dihantar di sana. Wajarkah bawa ke sini ?

  BalasPadam
 24. salam syukran buat saudara ibnu nafis. terima kasih atas respon anda. begitu juga saudara mohd firdaus, terima kasih atas perkongsian ilmiah. betul kita ingin berkongsi tetapi ia juga punya had. cuba kita datang rumah orang,tapi buat macam rumah kita sendiri sedangkan tuan rumah diam membisu dari awal hingga akhirnya. ust saya kata, itu disebut oleh orang arab sebagai 'qalilul adab'. maafkan saya. beginilah. dalam isu ini, sorang pro, sorang kontra. apapun, kita tetap pegang akidah yang satu. jangan kerana perbezaan dalam perkara khilaf ni, kita bersengketa. bagi saya, pendangan dr asri itu betul tetapi ibarat kata ayah saya, dr asri ni terlalu laju. analoginya mudah. depan kita jalan bengkang bengkok. papan tanda kat situ tulis had laju, 40 km sejam. tapi dr asri berani. dia pecut sampai 120km sejam walaupun dia tau, risiko untuk dia kemalangan amat tinggi dan paling mengerikan, nyawa dia akan habis kat jalan tu. tapi saya dan orang yang sefikrah dengan saya tak berani nak buat macam tu sebb takut excident tengah jalan. jadi, kami ikut peraturan dan had laju yang dah ditetapkan. sekurang2nya, kami tahu bahawa risiko untuk kami sampai kedestinasi yang kami ingin pergi, tinggi. boleh faham ye?

  maaf, saya rasa saya tak patut untuk menulis diruangan komen ini lagi sebb ini bukan komen lagi dah tapi dah jadi ruang perbincangan sesama sendiri.(maafkan kami ust nazrul). saudara ibnu nafis, minta sertakan id blog ye jika tak keberatan. permintaan yang sama juga buat saudara mohd firdaus. salam buat semua pencinta ilmu.. :-)

  BalasPadam
 25. "kalau tidak mahu orang masuk jangan di bukakan pintu"

  ini bukan masalah adab ketika bertamu atau adab majlis, qiyas apa ini?,

  ini adalah adab menuntut ilmu,berdiri pada fakta dan hujjah yang jelas, bukan omongan kosong

  jika tak mahu komen2 buat macam ustaz zamihan, semua komen2 yang di hantar beliau pindakan sebelum beliau appove, yang mana menyokong pihak beliau..beliau siarkan, yang tak sokong beliau delete, saya rasa ustaz nazrul lebih terbuka dalam menerima pendapat2
  selagi mereka2 berhujjah di atas fakta2 kita terima,buat mcm kat UM, semua di benarkan berhujjah, berforum, berseminar tp secara ilmiyyah, tak kiralah zamihan ke, dr asri ke
  menerima 1 pandangan dan menolak satu pandangan yang lain tanpa usul periksa bukanlah budaya para ilmuan
  kita meraikan semua pendapat, masing2 boleh memilih mana2 pendapat yang dekat
  adab memang ada dan perlu di jaga selagi berdasarkan lunas2..
  PERLULAH MENJAGA ADAB TAPI JANGAN SAMPAI TERGADAI ILMU2,perkara yang betol , yang baik , yang fakta kita msti kemukakan, agar pembaca yang lain boleh nilaikan, sbb itu ada munaqosah bagi yang ambil master, komen2 yang membina ini juga di namakan munaqosah.

  salam juga buat semua pencinta ilmu-hidayatus sufi

  BalasPadam
 26. assalamualaikum wbt..terima kasih atas pndagan membina para shbt semua..utk pengetahuan semua,ust ibn nafis adalah sahabat saya yg saya benarkn utk beliau memberi komen d laman saya..saudara firdaus juga shbt saya yg mungkin kami berbeza fikrah,namun saya tidak menghalang selagi adab islam d raikan..dan perkara ini saya lihat ada pd saudara firdaus..berbeza dgn sebahagian golongan yg berbeza fikiran dgn kami yg sering menggunakan kata2 kesat utk memaki hamun jika kekeringan hujah..saya membenarkn perbincgan ilmiyah secara beradab ini b'laku d laman saya..skurang2nya kita sama2 dpt menilai dgn hati yg t'buka setiap hujah yg d berikan..malah saya juga dpt mengambil faedah drpd perbncgan t'sebut..Maaf saya xdpt memberikan komen yg pnjg kerana saya hnya menggunakn telefon bi mbit..Terima ksh ats perhatian semua..Kepada UST IBN NAFIS,jgn terasa hati dgn komen sahabat2 saya ye..mungkin d sebabkn sayang mereka kpd saya menyebabkn mereka tidak mahu b'laku seperti sekarang..terima ksh d atas perhatian sahabat2 semua..saya menghargai perhatian kalian,moga ALLAH TAALA jua yg membalasnya..wassalam

  BalasPadam
 27. nazrul bile kering hujah die kate org lain kering hujah. Ini fitnahla.

  Kau nak rosak sorang2 itu kau punye pasal. Tp aku takkan benarkan kau rosakkan member2 aku.

  Dr Wahbah pun dah ckp, tayah kawan ngan org2 mcm kau ni. hampas.

  BalasPadam
 28. ni link dr wahbah zuhaily tentang para penentang tauhid 3..

  http://www.youtube.com/watch?v=qXeSmAlLvUU&feature=player_embedded

  .......................


  يمكن تجب عن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ بعض الناس يعني يرد على هذا ويقول بأن هذا تقسيم النصارى وغير ذلك، مع أن هذا قد كررت بالحكومة قد كررت، في الجامعات والمدارس نليجه، فماذا ...؟

  Boleh Syeikh jawab tentang pembahagian tawhid kepada 3 bahagian? Sebahagian manusia – iaitu – yang menolak ke atas (pembahagian) ini, dan berkata bahawa ini ialah pembahagian Kristian dan sebagainya, tambahan lagi hal ini telah berulang-ulang dalam kerajaan, iaitu telah berulang-ulang di universiti-universiti dan sekolah-sekolah yang kami masukinya. Maka apa …?

  ... نحن ينبغي أن لا نعرف وأن لا نستمع إلا لمقالة أهل السنة والجماعة. وأما هؤلاء المشككون، والذين يحرفون النصوص من بعض مواضعها، ويخالفون ما عليه جمهور الأمة، فهم مخطؤون، فلا تستمعوا لهم، ولا تقيموا وزنا لأي كلام يصدر منهم لأنهم في هذا لهم مآرب معينة، ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الأعمال التي تعاتج تزرع الفنتة بين المسلمين.

  … Kita tidak perlu untuk mengetahui atau kita tidak perlu mendengar melainkan kepada kata-kata Ahli s-Sunnah wal-Jama`ah. Dan mereka yang ragu-ragu itu, dan yang mengubah nas-nas daripada beberapa tempat-tempatnya, dan yang mencanggahi apa yang jumhur ummah berada di atasnya, maka mereka adalah salah, dan jangan kamu dengar kepada mereka, dan jangan kamu berikan pertimbangan kepada sebarang kata-kata yang datang daripada mereka, kerana sesungguhnya mereka dalam hal ini, mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Dan kita berlepas kepada Allah subhanahu wata`ala, daripada yang seperti perbuatan-perbuatan ini, yang sentiasa menabur fitnah dalam kalangan muslimin.

  هي ثلاثة أقسام، هذه؟

  Ia tiga bahagian, yang ini?

  نعم، نعم، نعم

  Ya, ya, ya

  يعني يجوز؟

  Boleh?

  يجوز هذ يجوز،

  Boleh, ini boleh,

  تسمية، نحن، أي لماذا، ما فيها شيء، لا نقول، ذوات، وأنما الذات واحدة، وهذه الأسماء، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه صفات ، الأسماء والصفات كلها لله...

  Penamaan, kita, iaitu kenapa, tiada padanya apa-apa, kita tidak kata, banyak zat, tetapi Zat yang Satu. Dan nama-nama ini, dan sifat-sifat ini, nama-nama dan sifat-sifat, semuanya kepunyaan Allah.

  ألوهية، ربوبية، وغيرها

  Uluhiyyah, Rububiyyah dan selainnya,

  نعم، نعم...

  Ya, ya…

  BalasPadam
 29. sekadar menambahkan hujjah mohammad firdaus..

  1-Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusyi ( wafat th. 520 H ), di dalam muqaddimah kitab beliau Sirajul Muluk ( 1 / 1 ) , beliau berkata :

  وأشهد له بالربوبية والوحدانية. وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى. والصفات العلى. والنعت الأوفى

  Ertinya : Dan aku bersaksi atas rububiyyah-Nya dan uluhiyyah-Nya, dan atas apa-apa yang Dia bersaksi atasnya untuk dirinya berupa nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna.

  2-Al-Qurthubi ( wafat th. 671 H ) , di dalam tafsir beliau (1/ 102) , beliau berkata ketika menafsirkan lafaz jalalah ( الله) di dalam Al-Fatihah:

  فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه.

  Ertinya : Maka ( الله ) adalah nama untuk sesuatu yang benar-benar ada, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyyah, yang bersifat dengan sifat-sifat rububiyyah, yang bersendiri dengan kewujudan yang hakiki, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya.

  3-Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al Nisaaburi al Hiri (328H) :Kitab الحلية

  " أصول التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالربوبية,والإقرار له بالوحدنية, ونفي الأنداد عنة جملة

  Usul tauhid adalah tiga: Mengenal Allah dengan Rubbubiyyah, akur kpd-Nya dgn Uluhiyyah, dan menafikan tandingan-Nya.

  4-Imam Abu Ja'far at-Tabari (310h) menulis di dalam kitab tafsirnya :

  فاعبدوه

  يقول : فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته
  ، وأخلصوا له العبادة ، وأفردوا له الألوهية والربوبية ، بالذلة منكم له ، دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة

  maka sembahlah Dia :

  "Maksud firman-Nya(merujuk perkataan di atas): Maka sembahlah Tuhan kamu Yang inilah sifat-Nya, maka ikhlaskanlah ibadat kepadamu, dan esakan Uluhiyah dan Rubbubiyah kepadaNya, dengan rendah daripada kamu kepadaNya, tanpa berhala-berhala kamu dan segala yang kamu sekutukan denganNya dalam ibadat.."

  lagi,

  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

  أي الذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم هذه النعم هو الله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره

  iaitu yg telah membuat dgn perbuatan ini dan yang telah memberi nikmat ke atas kamu dgn nikmat ini, Dialah Allah yang tidak layak sifat Uluhiyyah melainkan bagi-Nya dan Tuhan kamu yang tidak layak sifat Rubbubiyyah selain Dia.

  ibnu taimiyyah bukanlah yang mula-mula mencipta formula tauhid 3..mereka ini yang telah memulakannya dlm kitab2 mereka..

  a) Imam Abu Hanifah rhm (150h) = (LInk kepada kenyataan beliau)
  b)Imam Abu Ja'far at-Tabari (310h)
  c) Imam Abu Ja'far At-Tahawi ( 321h )
  d) Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al Nisaaburi al Hiri (328H)
  e) Al Imam Ibn Battah (387h)
  f) Imam al hafiz ibn Mandah rhm (395h)
  g) Imam al Baihaqi rhm (458h)
  h) Imam At-Turtusyi ( 520 H )
  i) Imam Al-Qurthubi ( 671 H )

  dan imam ibnu taimiyyah lahir pada (661h)..

  mahu tambahan lagi?semoga ilmu kita semua dikongsikan bersama...

  BalasPadam
 30. harap ibnunafis boleh berikan komentar anda tentang kalam 4 imam muktabar di atas...

  jazakallah..

  ................

  kepada syeikh nazrul..
  akhi dan dr umar kamil telah membuat syak yang tidak benar terhadap kalam syeikhul islam ibnu taimiyyah (661h) :

  kata syeikh nazrul - Jadi , di manakah Tauhid Rububiyyah pada Firaun dan Namrud seperti yang disebutkan oleh Ibn Taimiyyah?? Adakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud bahawa “ Sebenarnya kamu wahai Namrud telah ada Tauhid Rububiyyah, Kami para Nabi diutuskan oleh Allah taala untuk membawa Tauhid Uluhiyyah kepada kamu semua”???

  apa yg dimaksudkan oleh syeikhul islam adalah merujuk kepada kafir dan musyrikin yang percaya tentang kewujudan Allah, akan tetapi ingkar pada uluhiyyahnya..golongan atheis, firaun dan seangkatannya (yg tidak percaya terus tntg kewujudan Allah) adalah termasuk kategori yang tidak percaya langsung pada rububiyyah,apatah lagi uluhiyyah..ibnu taimiyyah bukan kata SEMUA sekali yang kafir, musyrikin dn tidak terkecuali walaupun seorang dari mereka beriman kepada tauhid rububiyyah..tak susah pun insyaAllah nak faham kata-kata ibnu taimiyyah rh..

  harap diperbetulkan..jazakallah..

  BalasPadam
 31. Salam guest Anon,

  Bagus juga Ustaz Zamihan approve mana-mana komen atau dissapprove. Bila dibuka terus ada yang suka maki hamun dan masuk tak baca pun keseluruhan artikel dalam blog. Kemudian terus buat kesimpulan. Cuba lihat artikel-artikel sebelumnya dalam blog tuh. Memang ada banyak komen yang diberi.

  Dari laman web MAZA yang takda beri komen tu ? Tak bagi can lansung untuk orang berhujjah.

  BalasPadam
 32. Nukil je :

  1-Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusyi ( wafat th. 520 H ), di dalam muqaddimah kitab beliau Sirajul Muluk ( 1 / 1 ) , beliau berkata :

  وأشهد له بالربوبية والوحدانية. وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى. والصفات العلى. والنعت الأوفى

  Ertinya : Dan aku bersaksi atas rububiyyah-Nya dan uluhiyyah-Nya, dan atas apa-apa yang Dia bersaksi atasnya untuk dirinya berupa nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna.

  ---

  Den salah baca ke nih ? Bukan terjemahannya Dan aku bersaksi atas rububiyyahNya dan WahdaniahNya ? Takde sebut uluhiyyahnya pun ?

  Cuma yang den nak tanyo lagi, adakah kalimah ulamak-ulamak di atas MENGASINGKAN Uluhiyyah dan Rububiyyah sebagaimana Ibnu Taimiyyah ? Atau sebenarnya menyatukan ?

  Takdo pulak syarahnya tuh di sini ya ? Cuma kalam je yang disebut ?

  p/s : Den tambah pelik lagik... memang Dr Wahbah tuh setuju dengan Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah (yang bertanya tuh pun tanyo macam takdo adab - pada pandangan den la). Tapi bukankah dia juga membenarkan tawassul, membenarkan takwil dan tafwidh pada pandangan salaf dan khalaf, bahkan membenarkan juga sampainya pahala kepada simati bagi yang membaca al Quran ? Bukan apa takut ...dalam bab tauhid 3 je guna pendapat beliau.. Sampai bab yang disebutkan tadi... ado pulak yang kata dia ahlu bid'ah. Na'uzubillahi min zalik...

  Harapnya tak macam tuh kan..

  BalasPadam
 33. kata syeikh nazrul - Jadi , di manakah Tauhid Rububiyyah pada Firaun dan Namrud seperti yang disebutkan oleh Ibn Taimiyyah?? Adakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud bahawa “ Sebenarnya kamu wahai Namrud telah ada Tauhid Rububiyyah, Kami para Nabi diutuskan oleh Allah taala untuk membawa Tauhid Uluhiyyah kepada kamu semua”???

  apa yg dimaksudkan oleh syeikhul islam adalah merujuk kepada kafir dan musyrikin yang percaya tentang kewujudan Allah, akan tetapi ingkar pada uluhiyyahnya..golongan atheis, firaun dan seangkatannya (yg tidak percaya terus tntg kewujudan Allah) adalah termasuk kategori yang tidak percaya langsung pada rububiyyah,apatah lagi uluhiyyah..ibnu taimiyyah bukan kata SEMUA sekali yang kafir, musyrikin dn tidak terkecuali walaupun seorang dari mereka beriman kepada tauhid rububiyyah..tak susah pun insyaAllah nak faham kata-kata ibnu taimiyyah rh..

  ----------
  Sebenor-benornya memang den diajor begitu kat sekolah dulu bahawa semua orang kafir musyrik pun mengakui kewujudan Allah iaitu merujuk kepada tauhid rububiyyah.

  Memang susah nak faham dan keliru!. Itu yang den pun terfikir jugak camano dalam al Quran firaun pun boleh kato dia adalah TUHAN ? Sedangkan ibnu taimiyyah kato semua kafir musyrik mengakui Allah sebagai pentadbir, penguasa alam ? Kalau semua kafir musyrikin mengakui Allah sebagai Tuhan, mengapa Firaun boleh kato begitu ?

  Begitulah kes Kristian - den nengok jugak komen yang ada ramai cerita tauhid 3 berserta hujjahnya. Sedangkan Kristian mengaku Allah sebagai Tuhan tetapi dalam masa yang sama Jesus pun sebagai Tuhan. Inikah kebenaran tauhid 3 ?

  Padahal jawapannya dah ado dalam surah al Ikhlas tu...

  BalasPadam
 34. memang sah anon yang di atas ni tak paham betol2 wahdaniah ertinya esa= uluhiyyah, imam hassan al-banna catat dalam bukunya"ilahuna ilahun wahid"
  orang yang faham base arab tak terjemahkan mcm awak.
  jgn tunjukan kita jahil ketika berhujjah

  kalo belaja men2 memang susah la nak paham. ayat anon di atas ini td pun mengambarkan bahawa malaysia memang mengambil khazanah ilmuan islam tentang tauhid yang 3 ni,yang di gunakan di sek men, universiti malaysia, bukan men pandai anon di atas ni ckp salah gunekan tauhid 3 ni mcm kristian,pada hari ini ada orang nak pukul para ulama dgn mengatakan sesat guna tauhid ni..anda tak hormat ulama, anda kata sesat, padahal ulama2 yang anda kata sesat ni lah yang enta belaja dari kitab2 mereka, anda ambil kata2 di tulis dalam kertas periksa,guru2 dan doktor2 anda ambil kata2 dan pendapat mereka..pada hari ini anda tuduh mereka sesat.. hormatlah para ulama, sy sedih bila ini terjadi pada yang di kata ilmuan islam,ingat bukan sedikit ulama yang mengunakan tauhid yang 3 ni tanpa anda kaji baca dan pahamkan betoi2

  kita hormat semua ulama, mereka tak ma'sum,namun dgn mengatakan sewenang2nya terhadap ulama bukan sikap golongan ilmuan,jika tak pernah pegang buku tulisan mereka jgn tuduh mereka sesat.

  maaf anon kat atas,,kat sini hujjah ilmiah yang fakta,tak der men rase2,kalo ada bukti yang dr wahbah zuhaili ckp mcm tu bak mai link,takot awak baca lain yang dimaksudnya len.biar kita amati betoi2 kata kata beliau

  hamba yang fakir

  BalasPadam
 35. Sekadar menambah:-

  Iman dan Tauhid tak sama... Beriman dengan rububiyyah tak semestinya bertauhid dengan rububiyyah Allah s.w.t..

  Ibn Taimiyyah (dan para pengikutnya) menjelaskan tauhid rububiyyah sebagai:

  هو إفراد الله تعالى بأفعاله . ومن الأمثلة على أفعاله الخلق والرزق والتدبير والتصرف في المخلوقات ونحو ذلك من أفعاله.

  Mengesakan Allah dari sudut perbuatan2Nya. Antara contoh2nya adalah menciptakan, memberi rezeki, mentadbir, melakukan urusan dalam makhluk2 dan sebagainya.

  Boleh rujuk website us Soleh bin Fauzan:-

  http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?view=page&PageID=7&pageno=1&bookid=2

  Kita tak nafikan kebanyakan musyrikin "percaya" kewujudan Allah. Tapi, orang2 musyrikin tidak bertauhid dengan tauhid rububiyyah secara menyeluruh kerana:

  الضلال الأول:هو الإقرار ببعض أفعال الله تعالى ولكن جعلوا له فيها شركاء.

  الضلال الثاني :هو إنكار بعض أفعال الله

  Kesesatan Pertama (Musyrikin yang menafikan makna Tauhid Rububiyyah dengan kfahaman Ibn Taimiyyah): Mengakui sebahagian perbuatan2 Allah namun menjadikan bagi Allah sekutu2 dalam perbuatan2 tersebut.

  Kesesatan Kedua: Mengingkari sebahagian perbuatan2 Allah (secara mutlak).

  Dua kesesatan musyrikin ini sudah cukup menafikan "Tauhid Rububiyyah" dengan takrif Ibn Taimiyyah dan para pengikutnya.

  -Abdullah

  BalasPadam
 36. Orang2 musyrikin Makkah hanya percaya Allah sebagai satu-satunya pencipta alam, namun dalam masa yang sama percaya tuhan-tuhan lain yang disembah selain Allah juga beri manfaat dan mudarat.

  Allah s.w.t. berfirman:

  إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون

  Surah Al-Ankabut: 17

  Imam At-Tabari tafsir ayat ini dgn berkata:

  يقول: فـالتـمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم

  Allah s.w.t. berfirman: "Carilah dari sisi Allah akan rezeki, bukan dari sisi berhala2 kamu".

  Maksudnya, orang2 musyrikin tidak bertauhid dgn tauhid rububiyyah sepenuhnya kerana mencari rezeki dari berhala2 sedangkan maksud tauhid rububiyyah (di sisi pengikut2 Ibn Taimiyyah) adalah mengesakan Allah dari sudut perbuatan2Nya sedangkan musyrikin menisbahkan perbuatan memberi rezeki kepada berhala2.

  Jadi, dakwaan musyrikin bertauhid rububiyyah secara menyeluruh adalah salah berdasarkan ayat ini dan penjelasannya oleh Imam At-Tabari sendiri.

  Kalau dikatakan musyrikin "beriman" (percaya) dgn sebahagian rububiyyah Allah, maka itu betul. Tapi, kalau dikatakan musyrikin Makkah "bertauhid" dgn seluruh tauhid rububiyyah adalah salah.

  Wallahu a'lam...

  -Abdullah-

  BalasPadam
 37. Alhamdulillah Tauhid Tiga di Malaysia diulas dgn cara tersendiri bukan dengan cara Ibn Taimiyyah terutamanya dalam bab Tauhid Asma wa Sifat...

  Kalau ikut fahaman Ibn Taimiyyah dan pengikut2nya dalam bab nie, memanglah masalah besar. Kalau sekadar istilah, semua orang faham dgn cara berbeza2. Yg penting maksud yg difahami dari istilah, bukan sekadar pada istilah.

  Wallahu a'lam...

  BalasPadam
 38. Wahdaniyyah=Uluhiyyah? Biar betul?

  Kalau Wahdaniyyah (dari wahhada) itu sama maknanya dengan Uluhiyyah tak perlu namakan "Tauhid Uluhiyyah" sebab kedua2nya sama makna.

  Uluhiyyah daripada Ilah yang bermaksud tuhan maksudnya "disembah". Kalimah "Ilah" tidak merangkumi makna "Wahdaniyyah" dari sudut bahasa.

  Wahdaniyyah bermaksud keesaan. Sebab itu ayat Al-Qur'an sebut "Ilahun Wahid"... Sebab kedua2 lafaz berbeza maksud.

  Wallahu a'lam

  BalasPadam
 39. Kita tidak meyalahkan tauhid tiga jika diterjemahkan dengan cara lafaz semata-mata bukan maksud seperti al-Imam Ibn Taimiyah sebutkan..

  Para ulama kita di Mesir sperti Syaikhuna Jamal Faruq hafizahullah pun bagitau seperti ini.. Maksudnya lafaz saja takder masalah.Yang masalahnya adalah makna seperti yang al-Imam Ibn Taimiyah sebutkan..

  Jadi kena faham betul2..

  BalasPadam
 40. betul tu...

  syabas ustaz nazrul... itulah sebenarnya pendirian para ulama' ahlus-sunnah...

  Nak bahaskan tauhid dengan manhaj apapun, atau bahagikan perbahasan tauhid kepada beberapa bahagian dengan apa istilah pun, selagimana maksudnya dan intipatinya tidak bercanggah dengan kefahaman ahlus-sunnah wal jamaah terhadap ajaran murni Islam.

  Yang paling dinilai bukan Mabani tetapi Ma'ani...

  -Abdullah

  BalasPadam
 41. sonok lah baca komen berilmiah dari antumu semua.rasa terisi gak dada ana nih.tapi kbanyakan ramai yg tak letak nama.letak anon je.pda pndapat ana letak la nama smaran kurang2.tak pening skit kan.senang skit nak beze ni komen sape ni komen sape.hehe.peace.

  BalasPadam
 42. "Den tambah pelik lagik... memang Dr Wahbah tuh setuju dengan Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah (yang bertanya tuh pun tanyo macam takdo adab - pada pandangan den la). Tapi bukankah dia juga membenarkan tawassul, membenarkan takwil dan tafwidh pada pandangan salaf dan khalaf, bahkan membenarkan juga sampainya pahala kepada simati bagi yang membaca al Quran ? Bukan apa takut ...dalam bab tauhid 3 je guna pendapat beliau.. Sampai bab yang disebutkan tadi... ado pulak yang kata dia ahlu bid'ah. Na'uzubillahi min zalik..." Aaa.. Baru perasan yg diorang ni pilih2 pendapat yg selari dgn fahaman diorang saje..

  BalasPadam
 43. bile pulak dr wahbah bagi?
  Bile dr wahbah kata sampai sedekah pahala kepada si mati ni?
  Setahu ana, puak tarekat macam ustaz nazrul yang suka pilih2 pandangan yang kena dengan dia sahaja.

  BalasPadam
 44. Tuan/puan Anon, Cuba baca fatawa mu'asirah Dr Wahbah Zuhaili. Tak jumpa carik la..

  BalasPadam
 45. anon 1 :

  Sebenor-benornya memang den diajor begitu kat sekolah dulu bahawa semua orang kafir musyrik pun mengakui kewujudan Allah iaitu merujuk kepada tauhid rububiyyah.


  jawapan : ust yang ngajar den tu yg salah..bukan ibnu taimiyyah yg salah..bila ibnu taimiyyah kata SEMUA?enta ni main reka je kan..tau dah manhaj diorg..faham dah..
  ....................................
  anon lagi :
  Memang susah nak faham dan keliru!. Itu yang den pun terfikir jugak camano dalam al Quran firaun pun boleh kato dia adalah TUHAN ? Sedangkan ibnu taimiyyah kato semua kafir musyrik mengakui Allah sebagai pentadbir, penguasa alam ? Kalau semua kafir musyrikin mengakui Allah sebagai Tuhan, mengapa Firaun boleh kato begitu ?

  jawapan :
  bila masa ibnu taimiyyah kata SEMUA KAFIR MUSYRIK?..tahu dah method mereka ni..menambah2 ayat yg tiada dalam kalam ibnu taimiyyah..kes firaun ni..

  Allah berfirman:

  “Dan sebahagian besar mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan menyekutukan-Nya.” (QS 12:106)

  Mujahid menyatakan ayat ini menceritakan tentang iman mereka kepada Allah hanyalah ucapan di lidah sahaja: sesungguhnya Allah menciptakan kami, memberi rezeki kepada kami dan mematikan kami. Namun mereka tetap menyekutukan Allah dalam ibadah mereka. Diriwayatkan dari ibn Jarir, ibn Abi Hasim dan dari ibn Abbas, Athaa’ dan Dhahhak, amat jelas bahawa orang kafir itu mengetahui Allah tetapi tidak ke semuanya, pengaturan-Nya, kerajaan-Nya dan kekuasaan-Nya. Malahan mereka beribadat pula kepada-Nya seperti ibadah haji, sedekah, korban dan doa diwaktu kesukaran dan sebagainya. Ada yang mendakwa perbuatan mereka berdasarkan agama Nabi Ibrahim, dan ada juga yang percaya dengan hisab, qada’ dan qadar..

  ......................................
  anon lagi :
  Begitulah kes Kristian - den nengok jugak komen yang ada ramai cerita tauhid 3 berserta hujjahnya. Sedangkan Kristian mengaku Allah sebagai Tuhan tetapi dalam masa yang sama Jesus pun sebagai Tuhan. Inikah kebenaran tauhid 3 ?

  jawapan :
  apa kaitan tauhid 3 dgn trinity..tiada kaitan langsung..sedih dgn manhaj yg mereka pegang..nmpk pening sungguh..


  moga diberikan hidayah..jgn lupa : jangan tambah2 kalam ibnu taimiyyah kalau nk berdusta..berdustalah cara lain..your trick tu kami senang nampak..

  BalasPadam
 46. ni kisah firaun..jgn lupa bukak tafsir yer bila rujuk ayat "ana rabbukumul a'la.." sebab apa firaun kata mcm tu..nnti cek dalam tafsir2 yg ada..moga dapat hidayah..

  ohya..bagaimana pula dengan keadaan firaun ketika ini?bukankah dia beriman kepada tauhid rububiyyah Allah wahai anon?

  Allah berfirman:

  “Dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang laut Merah, lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya, dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, disaat apabila Firaun hampir tenggelam berkatalah ia (pada saat yang genting itu):

  “Aku percaya, bahawa tiada TUHAN YANG MELAINKAN dipercayai oleh Bani Israil, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri (menurut perintah)”.

  (Allah berfirman): “Adakah sekarang (baharu engkau beriman), padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan?” Maka pada hari ini, Kami biarkan engkau (hai Firaun) terselamat dengan badanmu (yang tidak bernyawa, daripada ditelan laut), untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu (supaya mereka mengambil itibar) dan (ingatlah) sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada (memerhati dan memikirkan) tanda-tanda kekuasaan Kami!”
  (Yunus: 90-92)

  BalasPadam
 47. الفرق بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية


  1 - من جهةِ الاشتقاقِ :

  - الربوبيةُ : مشتقةٌ من اسمِ اللهِ " الرب " .

  - الألوهيةُ : مشتقةٌ من لفظِ " الإِله " .


  2 - من جهةِ المتعلقِ :

  - الربوبيةُ : متعلقةٌ بالأمورِ الكونيةِ كالخلقِ ، والإحياءِ ، والإِماتةِ ، ونحوها .

  - الألوهيةُ : متعلقةٌ بالأوامرِ والنواهي من الواجبِ ، والمحرمِ ، والمكروهِ .


  3 - من جهةِ الإقرارِ :

  - الربوبيةُ : أقر به المشركون .

  - الألوهيةُ : فقد رفضوه .


  4 - من جهةِ الدلالةِ :

  - الربوبيةُ : مدلولهُ علمي .

  - الألوهيةُ : مدلولهُ عملي .


  5 - من جهةِ الاستلزامِ والتضمنِ :

  - الربوبيةُ : يستلزم توحيد الألوهية بمعني أن توحيدَ الألوهيةِ خارجٌ عن مدلولِ توحيدِ الربوبيةِ ، لكن لا يتحققُ توحيدُ الربوبيةِ إلا بتوحيدِ الألوهيةِ .

  - الألوهيةُ : متضمنٌ توحيدَ الربوبيةِ ، بمعنى أن توحيدَ الربوبيةِ جزءٌ من معنى توحيدِ الألوهيةِ .


  6 - من جهةِ الدخولِ في الإسلامِ وعدمهِ :

  - الربوبيةُ : لا يدخلُ من آمن به في الإسلامِ .

  - الألوهيةُ : يدخلُ من آمن به في الإسلامِ .


  7 - من جهةِ توحيدِ الله :
  - الربوبيةُ : توحيدُ اللهِ بأفعالهِ هو سبحانهُ كالخلق ونحوه .

  - الألوهيةُ : توحيدُ اللهِ بأفعالِ العبادِ من الصلاةِ ، والزكاةِ ، والحجِ ، والصيامِ ، والخشيةِ ، والرهبةِ ، والخوفِ ، والمحبةِ ، والرجاءِ ونحو ذلك . ويُطلقُ على توحيدِ الألوهيةِ توحيدُ الإرادةِ والطلبِ

  INI JAWAPAN KEPADA :
  SEMUA YANG ANTI-TAUHID RUBUBIYYAH, ULUHIYYAH DAN AL-ASMA' WA AS-SIFAT..

  BalasPadam
 48. jawapan kpd asyairoh :

  1-minta dan harap sangat para asyairoh jangan ubah sebarang kata-kata ibnu taimiyyah..kalau syeikhul islam tak kata SEMUA..jangan memandai kata SEMUA..kalau ibnu taimiyyah TAK KATA SEMUA org kafir akan beriman pada SEMUA yang disebut dalam tauhid rububiyyah, jangan kata ibnu taimiyyah kata pula..memang sudah maklum manhaj kalian akan cuba menambah2 apa yang tiada..


  2-kalau bab pilih-pilih pendapat..salah ke kita pilih2 pendapat? bukannya kami pilih pendapat untuk memuaskan nafsu sendiri..tapi kerana berjaga2 takut terjun ke dalam dosa dan kesesatan..ulama' dah tunjuk dalil2nya, maka tidak salah kita ikut pendapat2 imam2 lain yg mungkin tak sama dengan imam yang kita ikut pada awalnya..

  kalau dalam bab tawasul, sedekah pahala pada si mati dll tu kami pilih pendapat yang kata tak sampai pahala, maka, kami dapat ganjaran dunia ke kalau kami pilih pendapat tu?kami berseronok2 ke pilih pendapat tu?

  kami berjaga-jaga dalam hal akidah dengan merujuk kpd ilmu yg telah didedahkan oleh para ulamak atas dalil-dalil yg mereka bawakan..kalau asyairah nak tawassul, dan sedekah pada si mati pahala kalian, buatlah..sekurang-kurangnya kami berlepas diri daripada perbuatan kalian dan kami memilih untuk berjaga2 dalam hal ini..

  3-jangan tuduh org yg tak sependapat dengan "wahabi" dan jangan tuduh SEMUA salafi tu menyesatkan ulama2 dan panggil mereka sebagai ahlul bida'ah

  sebagaimana..

  kami juga tidak kata SEMUA asyairoh tu dalam kesesatan..kami tidak samakan kalian dengan ahbash sekiranya kalian sendiri tidak sekufu dengan ahbash..kalaulah kami ni mengikut manhaj kalian, sudah lama kami katakan SEMUA ASYAIROH SESAT, AHLUL BIDA'AH dll sebab kalin sangat gemar memetik hujjah dari salafy.id/salafi,net yg terang2 memburukkan qardhawi dan kemudian kata "wahhabi" memang suka sesatkan org...salafi ada mcm2 perangai..asyairoh juga ada mcm2 perangai..org muslim ada mcm2 perangai..adakah islam yang harus dipersalahkan? atau salaf yang harus dipersalahkan atau khalaf yang harus dipersalahkan? yang harus dipersalahkan adalah kita yang cepat melabel..menambah2 kalam...berbohong atas kalam ulama' dll..

  moga ianya bermanfaat utk semua..

  BalasPadam
 49. hujjah ini masih belum dijawab :

  2-Al-Qurthubi ( wafat th. 671 H ) , di dalam tafsir beliau (1/ 102) , beliau berkata ketika menafsirkan lafaz jalalah ( الله) di dalam Al-Fatihah:

  فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه.

  Ertinya : Maka ( الله ) adalah nama untuk sesuatu yang benar-benar ada, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyyah, yang bersifat dengan sifat-sifat rububiyyah, yang bersendiri dengan kewujudan yang hakiki, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya.

  3-Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al Nisaaburi al Hiri (328H) :Kitab الحلية

  " أصول التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالربوبية,والإقرار له بالوحدنية, ونفي الأنداد عنة جملة

  Usul tauhid adalah tiga: Mengenal Allah dengan Rubbubiyyah, akur kpd-Nya dgn Uluhiyyah, dan menafikan tandingan-Nya.

  4-Imam Abu Ja'far at-Tabari (310h) menulis di dalam kitab tafsirnya :

  فاعبدوه

  يقول : فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته
  ، وأخلصوا له العبادة ، وأفردوا له الألوهية والربوبية ، بالذلة منكم له ، دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة

  maka sembahlah Dia :

  "Maksud firman-Nya(merujuk perkataan di atas): Maka sembahlah Tuhan kamu Yang inilah sifat-Nya, maka ikhlaskanlah ibadat kepadamu, dan esakan Uluhiyah dan Rubbubiyah kepadaNya, dengan rendah daripada kamu kepadaNya, tanpa berhala-berhala kamu dan segala yang kamu sekutukan denganNya dalam ibadat.."

  lagi,

  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

  أي الذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم هذه النعم هو الله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره

  iaitu yg telah membuat dgn perbuatan ini dan yang telah memberi nikmat ke atas kamu dgn nikmat ini, Dialah Allah yang tidak layak sifat Uluhiyyah melainkan bagi-Nya dan Tuhan kamu yang tidak layak sifat Rubbubiyyah selain Dia.

  ibnu taimiyyah bukanlah yang mula-mula mencipta formula tauhid 3..mereka ini yang telah memulakannya dlm kitab2 mereka..

  a) Imam Abu Hanifah rhm (150h) = (LInk kepada kenyataan beliau)
  b)Imam Abu Ja'far at-Tabari (310h)
  c) Imam Abu Ja'far At-Tahawi ( 321h )
  d) Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al Nisaaburi al Hiri (328H)
  e) Al Imam Ibn Battah (387h)
  f) Imam al hafiz ibn Mandah rhm (395h)
  g) Imam al Baihaqi rhm (458h)
  h) Imam At-Turtusyi ( 520 H )
  i) Imam Al-Qurthubi ( 671 H )

  dan imam ibnu taimiyyah lahir pada (661h)..

  wassalam

  BalasPadam
 50. الوحدنية = الألوهية

  sila rujuk apa yang ibnu taimiyyah maksudkan dengan tauhid uluhiyyah..

  rujuk dan jangan tambah2 kalam ibnu taimiyyah yer..wassalam..

  BalasPadam
 51. nak share sket tentang pertentangan akidah golongan yang dikatakan asyairoh(sedang al-imam bersih dan berlepas diri daripada mereka ini) dengan imam mazhab 4..kepada sesiapa yang rajin membaca..boleh rujuk ni :

  imam syafie,hanbali,maliki,dan hanafi VS akidah asyairoh..

  sila lihat :
  http://www.khayma.com/kshf/H/Akeedah.htm

  semoga diberikan ilmu kepada kita semua..

  .........................

  wahdaniyyah = uluhiyyah

  sila rujuk : http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=773&per=771&kkk=

  BalasPadam
 52. Ibn Taimiyyah dan wahabi sudah salah memahami "tauhid" dan mencampurinya dgn mafhum "iman", penyaksian dll.

  Bahkan, mrk (Ibn Taimiyyah dn wahabi) juga salah fhm tntang Tauhid Rububiyyah dn Uluhiyyah dgn memisahkan kedua2nya pada dkwaan mrk: bertauhid (bukan sekadar "beriman") rububiyyah belum tentu merangkumi tauhid (bukan sekadar iman) Uluhiyyah.

  Akhirnya, kejahilan smakin memuncak dgn mengheret Salaf utk membela salah faham mereka.

  Antara contoh perbezaan kefahaman Salaf tentang "rububiyyah" di sisi musyrikin dgn "tauhid rububiyyah versi Ibn Taimiyyah dn wahabi adalah:

  Wahabi (dan Ibn Taimiyyah) mndakwa para Rasul hanya mengajak manusia kepada tauhid uluhiyyah, bukan rububiyyah.

  Abdullah Ar-Rajihi berkata dlm syarah Aqidah Tohawiyyah:

  هذا التوحيد توحيد الألوهية هو...وأول دعوة الرسل وآخرها،

  Maksudnya: "Dan Tauhid ini (jenis ini) adalah Tauhid Uluhiyyah... dan pertama-tama yg menjadi dakwah para rasul dan akhir dakwah mereka".

  Dia berkata lagi

  لأجله أرسل الله الرسل

  Maksudnya: ...dan kerana tauhid inilah (Uluhiyyah) Allah mengutuskan para Rasul

  http://www.taimiah.org/Display.asp?f=aqt0002.htm

  BalasPadam
 53. Al-Fauzan juga berkata:

  فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، لأنهم معترفون بهذا ، وإنما طالبوا الأمم بإفراد الله بالعبادة .. هذا - توحيد الألوهية - الذي بعث الله به الرسل ، ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية ،

  Para Rasul semuanya tidak mengajak "manusia" (An-NAs) agar mengakui bahawa Allahlah- Maha Pencpita, Maha Pemberi Tezeki, Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, kerana mereka mengaku yang demikian. Akan tetapi, mereka meminta umat-umat (tanpa menyebut pengecualian)kepada mengesakan Allah dalam ibadah.... Ini -Tauhid Uluhiyyah- yang Allah utuskan para rasul dengannya, bukan Allah mengutuskan para Rasul agar mengakui Tauhid Rububiyyah" (Syarah Kasyf As-Syubhat)

  Padahal, Imam At-Tabari beritahu apa pada teks yg dijadikan dalil oleh Wahabi bagi Tauhid Tiga versi mereka?

  Nukilan:-

  "4-Imam Abu Ja'far at-Tabari (310h) menulis di dalam kitab tafsirnya :

  فاعبدوه

  يقول : فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته
  ، وأخلصوا له العبادة ، وأفردوا له الألوهية والربوبية ، بالذلة منكم له ، دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة

  maka sembahlah Dia :

  "Maksud firman-Nya(merujuk perkataan di atas): Maka sembahlah Tuhan kamu Yang inilah sifat-Nya, maka ikhlaskanlah ibadat kepadamu, dan esakan Uluhiyah dan Rubbubiyah kepadaNya, dengan rendah daripada kamu kepadaNya, tanpa berhala-berhala kamu dan segala yang kamu sekutukan denganNya dalam ibadat.."

  Lihat secara jelas Imam At-Tabari tidak memisahkan Tauhid kepada dua, tetapi mengaitkan seruan dakwah para Rasul kepada kedua2nya, bukan hanya kepada Uluhiyyah sahaja seperti dakwaan Al-Fauzan.

  Imam At-Tabari berkata tadi:

  وأفردوا له الألوهية والربوبية

  Maksudnya": (Ini dari tafsir bagi firman Allah: Fa'buduhu tadi..) Hendaklah kamu mengesakan Allah pada Uluhiyyah dan Rububiyyah.

  Wahabi kata, Tauhid yg didakwah oleh para Rasul adalah Tauhid Uluhiyyah, bukan kepad Tauhid Rububiyyah yang sudah dipegang oleh manusia.

  Salaf (dari prkataan At-Tabari) kata: Tauhid yg didakwah oleh para Rasul merangkumi Tauhid Uluhiyyah dan Rububiyyah tanpa terpisah.

  Jadi, kebanyakan "dalil" wahabi dri perkataan Salaf utk tauhid tiga fahaman mereka sebenarnya adalah dari salah faham mrk terhadap prkataan Salaf. Mrk mahu faham perkataan salaf mengikut mereka, bukan mengikut maksud sebenar salaf itu sndri.

  BalasPadam
 54. 2-Al-Qurthubi ( wafat th. 671 H ) , di dalam tafsir beliau (1/ 102) , beliau berkata ketika menafsirkan lafaz jalalah ( الله) di dalam Al-Fatihah:

  فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه.

  Ertinya : Maka ( الله ) adalah nama untuk sesuatu yang benar-benar ada, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyyah, yang bersifat dengan sifat-sifat rububiyyah, yang bersendiri dengan kewujudan yang hakiki, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya.

  --

  Nak tafsir apa lagi... takda pun sebut rububiyah dan uluhiyyah terpisah sebagaimana fahaman ibnu taimiyyah tersebut ? Dan sama sahaja dengan apa yang diquotekan kalam ulamak yang lain..

  BalasPadam
 55. salam wt penulisy drahmati ALLAH (INSYAALLAH) ana nk mntak pndpt akhi mngenai isu penggunaan nama ALLAH di malaysia ni.ada hamba ALLAH y disanjung oleh rakyat ni mengatakan bhw kita sepatutnya gembira org kafir nk guna nama tuhan kita
  . ana rse ini satu idea y giler.mereka menyebarkannye dgn wt ceramah or tazkirah kt surau n masjid. hal ini tlh menjadi persoalan kepada mereka yg kurang memahami konsep ni. ini menjadi perbalahan di sklh ana
  kerana ada yg mengikut hamba ALLAH yg di sanjung ni

  BalasPadam

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...